הפרת זכויות יוצרים

העתקת תכנים וטקסטים מאתר האינטרנט servers24.co.il או www.servers24.co.il מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

עדכון אחרון: ינואר 2021
  • מסמך זה הנו מסמך מסחרי של Servers24 Ltd.

  • אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של Servers24 Ltd.

  • גרסה 1 – ספטמבר 2007

×