WordPress Hosting

LITE

₪41.25
חודשי ללא התחייבות
משאבים לכל אתר

WordPress Hosting

COMFORT

₪79.85
חודשי ללא התחייבות
משאבים לכל אתר
חבילה מומלצת

WordPress Hosting

RAPID

₪112.70
חודשי ללא התחייבות
משאבים לכל אתר

WordPress Hosting

GENERAL

₪145.57
חודשי ללא התחייבות
משאבים לכל אתר
באפשרותך למקם כל אתר בחוות שרתים אחרת

חינם!

תת-דומיין לאתרי Staging
העברות אתרים מאחסון אחר
SSL אוטומטית לכל אתר
30 גיבויים יומיים לכל אתר

במיוחד ללקוחות Servers24

כל אתר בסביבה וירטואלית פרטית
שילוב ניהול DNS של Cloudflare
מנהלים נוספים לניהול חשבון
הוספת משתמשים לניהול לפי אתר

בתוכניות ריסלר White-Label

לוגו של חברה שלך.
יצירת חבילות אחסון אישיות​.
חשבונות אחסון ללקוחות שלך.
פאנל ניהול לפי מיתוג אישי.
שרתי שמות DNS מותאמים אישית.

×