מדיניות פרטיות

גולש/ת יקר/ה,
פרטיותך חשובה לנו ולכן מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נועדה להסביר ולתאר לך איזה מידע נאסף במסגרת האתר שלנו ומה השימוש שייעשה בו.
מדיניות הפרטיות חלה על האופן שבו אנו, שרתים24 בע"מ ("החברה", "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כפי שיוגדר בסעיף 1) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר שלנו ובכל השירותים שמוצעים במסגרתו ("האתר" או "השירותים").

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת באופן שווה לנשים ולגברים. 

 

מהו מידע אישי?
"מידע אישי" הוא כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת IP, כתובת דוא״ל ופרטי קשר אחרים.

 

תנאי השימוש באתר
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, ויחד הם מהווים את התנאים לשימוש באתר. כל המונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש. כדי להבין טוב יותר את כלל השירותים והתנאים באתר, אתה מתבקש לעיין בתנאי השימוש. שימושך באתר יעיד על הסכמתך לתנאים באתר וככל שאינך מסכים להם במלואם, הנך מתבקש שלא לעשות בו כל שימוש.

 

הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות

אינך מחויב למסור לנו מידע אישי, וכל מידע שתמסור לנו, במישרין או בעקיפין באמצעות השימוש באתר, יימסר בכפוף לרצונך והסכמתך. 
שימושך בשירותים מהווה את הסכמתך למדיניות הפרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי אודותיך כמפורט בה. 
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת והשימוש באתר יהיה כפוף לתנאים באתר בעת השימוש. משכך, הנך מתבקש להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת ולפני שהנך מבצע פעולות באתר. למען הסר ספק, המשך שימושך בשירותים לאחר עדכון המדיניות משמעו כי הנך מקבל את המדיניות העדכנית.

 

פרטיות ילדים

השירותים אסורים עבור ילדים מתחת לגיל 13 וככלל מיועדים לבני 16 ומעלה. עם זאת, עשויים להיות מקרים שבהם, על פי החלטתך ובחירתך, תיתנן גישה לאתר ולשירותים במכשיר המופעל ידי ילדך הקטין ומידע בנוגע אליו עשוי להיאסף על ידינו כתוצאה מכך. במקרה כזה, אתה מאשר כי כהורהו או משמורנו החוקי של הילד, הנך מסכים בשמו למדיניות פרטיות זו.

סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו

אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:

 • יצירת חשבון או מנוי במסלול מסוים – על מנת להשתמש בפונקציות ו/או סוגי שירותים מתקדמים ו/או תוספות מסוימות המוצעות על ידינו, ייתכן שתתבקש ליצור חשבון או מנוי (להלן: "חשבון"). אם תיצור חשבון, תידרש למסור לנו מידע מסוים, כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך, מספרי טלפון וכן סיסמה לשימוש בחשבונך. כמו כן, ייתכן שנאסוף מידע מסוים בנוגע לשימושך הקבוע בחשבון ו/או לשימוש בשירותים, כגון העדפות משתמש, תחומי עניין והעדפות נוספות.

 • פרטי יצירת קשר – אם תפנה אלינו, באמצעות לחצן "צור קשר", או כל אמצעי אחר במסגרת האתר או בכל טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל ששלנו שתוצג באתר, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובתך, כתובת הדוא״ל שלך ואת תוכן הפנייה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.

 • נתוני מיקום – ייתכן שנספק שירותים מבוססי מיקום (להלן: "שירותי מיקום"), שיושפעו מנתוני המיקום הגאוגרפי של המכשיר דרכו תיגש לאתר (להלן, בהתאמה: "המכשיר" ו-נתוני מיקום"). אם תבחר לאפשר גישה לנתוני המיקום במכשיר, הנך מסכים לכך שנאסוף או נקבל את נתוני המיקום של המכשיר. תוכל להשתמש בהגדרות המכשיר על מנת לנטרל את מאפייני שיתוף המיקום.

 • רכישת מנויים מסוגים שונים – כאמור, במסגרת האתר ובכלל אנו מציעים לרכישה מסלולים, מוצרים או שירותים מסוימים. כך, לשם הדוגמה בלבד, אנו עשויים לאפשר למנויים לרכוש ו/או להירשם לחשבון "Economy" ובמסגרתו ליהנות מאפשרויות התקנה וורדפרס בשרתים . בזמן ביצוע רכישה, אנו נבקש ממך מידע לצורך ביצוע העסקה. 

 • אמצעי תשלום – אנו עשויים להשתמש בכלים, בתוכנות או בשירותים של צדדים שלישיים לצורך השלמת רכישה וביצוע עסקאות, ובכלל על מנת לספק חלק מהשירותים הקשורים באתר. אנו עושים את מיטב המאמצים להתקשר עם ספקים ראויים אשר ישמרו על המידע שלך בהתאם לדרישותינו ולדרישות הדין, אך בכל מקרה בו תבצע פעולה באתר, אשר כוללת הסתייעות בגורם חיצוני מלבדנו וככל שזהותו ופרטיו מוצגים לך בכל אופן (למשל, באמצעות לוגו בעמוד ביצוע תשלום המתופעל על ידי ספק חיצוני), תהיה כפוף למדיניות הפרטיות של גורם זה ועל אחריותך להתעדכן בה ולוודא כי הנך מסכים לכל בכתוב בה בטרם הנך מבצע פעולה הקשורה בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה ממסירת מידע לגורם שלישי והנך האחראי הבלעדי לכך. 

 • קבצי לוג – אנו משתמשים בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, "הקלקות" וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך ולהעיד על מגמות השימוש באתר שלנו ובקשר אליו. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול, שיפור והתאמת השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

 • נתוני מכשירים ניידים – אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול האתר והצעת השירותים דרכו. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באתר, פרטים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות, פעילות מערכת, הגדרות חומרה, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו. 

עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות
במסגרת שירותינו, אנו משתמשים ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות דומות, לצורכי אבטחת מידע, על מנת שנוכל לספק את שירותינו באתר באופן תקין. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן. 
Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים
אנחנו משתמשים בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל מ-Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש ב- Google Analyticsובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics opt-out add-on, הנמצא בכתובת ./https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  בנוסף, החברה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, פיתוח ובקרה, והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים
אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:

 • לצורך מתן השירותים, על מנת להפעיל ולשפר את האתר ואת השירותים בו, ולצורך פיתוח שירותים חדשים.

 • על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים ו/או למסלולים ו/או מנויים שרכשת או ביצעת, ולצורך זיהוי ואימות כניסתך לחלקי השירותים אליהם הנך רשאי להיכנס.

 • אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא״ל הייחודית שלך או במספר הטלפון הסלולרי שלך על מנת: (1) לשלוח לך תכתובות הקשורות לשירות, כגון מכתבי הצטרפות לשירות, תזכורות חיוב, מידע טכני בנוגע לשירות והודעות אבטחה, (2) על מנת להודיע לך על שינויים או עדכונים עתידיים; (3) על מנת להגיב לבקשת תמיכה, פניות, או בקשות מכל סוג (לדוגמה, שינוי סיסמה או פנייה באמצעות עמוד "צור קשר") ו- (4) על מנת לשלוח לך עדכונים הודעות (לרבות בעל תוכן שיווקי/פרסומי) על מוצרים ושירותים חדשים של החברה, לרבות באמצעות sms ודוא"ל אולם ככל שאינך מעוניין לקבל עדכונים כאמור אנא צור איתנו קשר באמצעות טופס הפנייה באתר או ישירות למייל admin@servers24.co.il.

אופן שיתוף המידע האישי על ידינו
אנו עשויים לשתף מידע אישי במקרים הבאים:

 • אנו עשויים לשתף מידע אישי עם חברות הקשורות ושותפים עסקיים, על מנת שיוכלו לסייע לנו בעיבוד המידע האישי ובמתן השירותים.

 • אנו עשויים לשתף מידע אישי עם נותני שירות צד ג' ושותפים, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב. 

 • אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של התנאים באתר או כל הסכם אחר עמנו; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר במקרי הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או מי מטעמה, משתמשים או הציבור.


שימוש במידע אנונימי

אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש בשירותים. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
 

אבטחה
אנו משקיעים משאבים ומאמצים לשמירה על אבטחת המידע בחברה בכלל ואתר בפרט. אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון ארגוניים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי המצוי במערכותינו, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100%. לפיכך, אף שאנו שואפים ליישם את האמצעים הנדרשים לצורך הגנת המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו באופן מוחלט. בכל שאלה בנוגע לאבטחת המידע בשירות, ניתן לפנות אלינו לכתובת:admin@servers24.co.il.

הסרה
תוכל לבחור שלא לקבל מאתנו הודעות דוא״ל פרסומיות או הודעות דוא״ל אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות לחיצה על קישור הסרה מרשימת התפוצה, שיופיע בהודעות הפרסומיות כפי שנדרש בדין. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את דוא"ל פרסומי, נוכל לשלוח הודעות בעלות אופי שירותי ו/או תפעולי, לרבות תגובה לבקשות "צרו קשר", בקשת תמיכה פנייה בנוגע לתקלות או לתכנים המופיעים ו/או זמינים באתר.

בחירה
בעת השימוש באתר, תוכל לבחור למסור או שלא למסור מידע אישי. ככלל, אף אם תבחר לא למסור מידע אישי הכרחי, תוכל להשתמש בחלק מהשירותים, אולם לא תוכל להיכנס ליהנות מכלל האפשרויות והשירותים שיש לאתר ולנו להציע.
מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שחברתנו תירכש או תמוזג עם חברת צד ג', או במקרה של חדלות פירעון או כל אירוע דומה, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי בקשר לאתר בהתאם לכל דין.

 

שמירה על הפרטיות שלך וכיבוד הזכויות שלך
אנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות הנה תחום מתפתח, ואנו משקיעים משאבים ניכרים על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. חשוב לנו שתדע, שחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, והוראות רגולציה אחרות, מעניקים למי שנאסף ונשמר עליו מידע אישי זכויות חשובות. כך למשל, הזכות לעיין במידע האישי הנאסף על אדם וכן הזכות לבקש שמידע שגוי או בלתי מעודכן שנשמר על אדם יתוקן ו/או יעודכן בהתאם. אנו מזמין אותך ליצור עמנו קשר באמצעות הכתובת המופיעה מטה בכל שאלה ביחס למדיניות הפרטיות ובכל בקשה סבירה, ואנו נשתדל להשיב עליה בהקדם.  

 

עודכן לאחרונה: ינואר, 2019

 
 • מסמך זה הנו מסמך מסחרי של Servers24 Ltd.

 • אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של Servers24 Ltd.

 • עדכון אחרון: ינואר 2021

×