הסכם תנאי שירות (SLA)

מסמכים הבאים מפורטים תנאים והסכם שירות מול חברת Servers24 Ltd

1. כללי
 
 • 1.1 .תנאי השירות מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 • 1.2 שירות שרתים וירטואליים (להלן: "השירות") יינתן ללקוח של Servers24 אשר חתם על טופס הרשאה בזמן ההזמנה וחיוב חשבון באינטרנט והזמין
  את השירות (באמצעות שם משתמש וסיסמה) באתר האינטרנט של Servers24 שכתובתו www.servers24.co.il או members.servers24.co.il.

 • 1.3 מורשה חתימה של הלקוח יהא היחיד שרשאי להזמין את השירות ולהג דיר תחתיו משתמשים בפורטל (להלן: "dashboard") הניהול של השירות לצרכי
  צפייה וניהול השירות . אנשי הקשר מטעם הלקוח יוגדרו כמשתמשי המערכת ב-dashboard.

 • 1.4 המחיר המפורט בהזמנת השירות מתייחס לפתרון המוצע ללקוח על פי פירוט השירותים והכמויות, וכולל הנחת כמות והנחת
  התחייבות, ככל שישנן.

 • 1.5 במידה והתעריפים הינם בגין שירותים הנקובים בתקנות, הם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשינויים בתקנות או לפי מחיר מוצג באתר של Servers24.

 • 1.6 Servers24 תהא רשאית להעלות את המחירים הנקובים בהזמנת השירות , בשיעור עליית מדד המחירים
  לצרכן, אשר יהא ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העדכון האחרון של מחירון Servers24 לשירות הרלוונטי.

 • 1.7 Servers24 תהא רשאית להעלות את המחירים הנקובים בהזמנת השירות , בשיעור עליית מדד המחירים
  לצרכן, אשר יהא ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע במועד העדכון האחרון של מחירון Servers24 לשירות הרלוונטי.

 • 1.8 עלייה לא צפויה בדמי השימוש: למרות כל האמור אחרת במסמך זה, Servers24 רשאית להעלות את דמי השימוש אם חלה עלייה משמעותית בעלויות או בחיובים ש-Servers24 נושאת בהם עבור חשמל, תקשורת או תוכנות צד שלישי. Servers24 תודיע ללקוח לאלתר ובכתב על כל עלייה כאמור, והיא תיכנס לתוקף ביום האחרון של החודש הקלנדרי העוקב לחודש מועד ההודעה. במידה שהלקוח אינו מסכים להעלאה, ללקוח נתונה האפשרות לבטל את ההזמנה המושפעת מהעלייה בכפוף להודעה בכתב שתימסר שלושים (30) ימים מראש. זכות הביטול נתונה ללקוח רק במהלך שישים (60) ימים מיום מועד ההודעה, ואי-ביטול של הלקוח את ההזמנה במהלך התקופה כאמור, ייחשב כאישור מצד הלקוח לעלייה בדמי השימוש.

 • 1.9 השימוש בפורטל הניהול של השירות נתמך בדפדפן אקספלורר 9 ומעלה ו בדפדפן כרום.

2. תנאים ייעודיים לשירות
 
 • 2.1 שירות שרתים וירטואליים , אירוח ריסלר, VDS, Docers , Ecosystem WordPress, VPS ושרתים יעודים פועל במתכונת הקרויה Service a as Infrastructure) IaaS – (הפעלת תוכנה ללא צורך במימוש פיזי של
  תשתיות מחשוב. השירות מאפשר ללקוח אירוח אפליקציות עסקיות על גבי שרת בענן וניהול השירות באמצעות dashboard או פאנל ניהול אחר כמו cPanel , CWP, Plesk ואחרים.

 • 2.2 Dashboard מציג נתונים אודות השרתים והשירותים שנרכשו, תבניות גיבוי, לוגים של השרת ופרטי גישה לשרת עצמו. ניתן לבצע ב-Dashboard
  פעולות כגון אתחול השרת, יצירת תבניות גיבוי , גישה בקונסול לשרת, הוספת אחסון ,הגדרת משתמשי מערכת ופעולות נוספות המוצגות באתר https://members.servers24.co.il .

 • 2.3 תנאי סף לשירות – לקוח של Server24.

 • 2.4 התמיכה הטכנית ללקוח תעשה באמצעות מוקד התמיכה. הפועל בכל שעות היממה. ניתן לפנות לתמיכה טכנית דרך dashboard ולפתוח פניית שירות (להלן: Support Tickets). בשעות פעילות המוקד המסחרי בימים א-ה ,בשעות 8:00 – 17:00 .

 • 2.5 תכולת השירות

 • 2.5.2 Servers24 מאפשרת גישה לשרת באמצעות SSL, וזאת לצורך שמירה על משאבי הלקוחות. Servers24 אינה מאפשרת את פתיחת השרת ב- RDP + SSH מחצר לקוח. ככל שהלקוח יבצע פעולה זו באופן עצמאי באמצעות ממשק הניהול או באמצעות נציג Servers25 במוקד – החברה Servers24 לא תישא באחריות במידה וייגרם נזק כלשהו לשרת, לרבות כתוצאה מפעילות ישירה או עקיפה של צד ג'.

 • 2.5.3 ניהול עצמאי fw בשרתים שרתים וירטואלים ניתן לנהל דרך ממשק Dashboard .

 • 2.5.4 באחריות הלקוח לוודא כי החבילה הנבחרת על ידו מתאימה לצרכיו (לאור העובדה כי מערכת ההפעלה של השרת תופסת מקום מנפח הדיסק ).

 • 2.5.5 אינטרנט – ניתן לחבר את השרתים הוירטואליים לסביבת אינטרנט על ידי הגדרת כתובת IP. כל שרת וירטואלי מקבל IP IP אחד עבור גישה לאינטרנט.
  חיבור שרת שיתופח לאינטרנט באמצעות IP שיתופי. השירות מאפשר קישור לאינטרנט ברוחב פס בין 10 ל – 1000 מגה ביט לשרת. באחריות הלקוח לקשר את כתובת ה-IP אל ה-domain
  הקיים מול ספק ה-ISP שלו. במידה ואין ללקוח domain – באחריותו לרכוש domain באמצעות הספקים המורשים.

 • 2.5.6 במסגרת השירות תסופק ללקוח תבנית גיבוי אחת וסה"כ 3 ניקודות גיבוי בשרת וירטואלי ,שתוגדר על ידי הלקוח, ללא תוספת תשלום דרך ממשק Dashboard.

 • 2.5.7 רישוי מיקרוסופט – במסגרת הזמנת השרתים, ניתן להזמין שרת הכולל רישוי של מיקרוסופט. הזמנת הרישוי תיעשה בעת הקמת השרת ותכלול 3 רישיונות ליוזר כברירת מחדל שמחירם כלול בחבילת השירות.

 • 2.5.8 שחזור שרת- הוצאת מידע ותוכן של השרת מדיסק/אמצעי אחסון פגום. שחזור של השרת כולל את מערכת ההפעלה וההתקנות שבוצעו עליו וכל המידע הנמצא בו. השחזור מתבצע על ידי שחזור המידע והתוכן על גבי שרת נוסף או על ידי שחזור המידע והתוכן על גבי השרת הקיים ) היינו מחיקת המידע והתוכן הקיים ( פעולת השחזור מתבצעת בסביבת חיצונית . משך פעולת השחזור עשוי לקחת זמן רב לכן Servers24 אינה מתחייבת למועד סיום הטיפול. Servers24 אינה מבטיחה את שלמות הנתונים בשרתי בסיסי נתונים או קבצים מכל סוג באופן מלא. פעולת השחזור מדיסק/אמצעי אחסון פגום כרוכה בתשלום נוסף.

 • 2.5.9 מצבים בהם לא ניתן לבצע גיבוי ( כפועל יוצא שחזור נתונים ) :

 • 2.5.10 שרת עמוס ב- io מכדי שניתן יהיה לגבותו ;

 • 2.5.11 שרת מעל 1 טרה .
 • 2.5.12 שרת גיבויים מנותק נותק מתקשורת או תקלה בשרת גיבויים עצמו או טיפול בשרת גיבויים עצמו .

 • 2.6 Servers24 אחראית להתקנת השירות עבור הלקוח. באחריותו הבלעדית של הלקוח להתקנת האפליקציות השונות, לניהול המידע, שמירתו, אחסונו, גיבויו וניהולו השוטף של השירות.

 • 2.7 באחריות הבלעדית של הלקוח לנהל את השירות באופן המתאים לצרכיו והמבטיח את פעילותו הרציפה והתקינה. בהמשך לכך, מוטלת על הלקוח האחריות הבלעדית, ככל שהוא מעוניין בכך ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לוודא כי הפעולות שהוא נוקט בהן
  במסגרת השירות הינן הפיכות וכי המידע המאוחסן בשרת מגובה.

 • 2.8 אופן מתן השירות, תוכנו ותנאיו הכלליים עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Servers24. ככל ש-Servers24 תחליט להפסיק את אספקת השירות – תינתן ללקוח הודעה מוקדמת של 3 חודשים לפחות.

 • 2.9 מובהר בזאת כי ל-Servers24 אין גישה למידע שבשרת, אלא במקרים בהם מעביר הלקוח ל-Servers24 את פרטי הגישה לשרת (המצויים ברשותו ובאחריותו) לצורכי תמיכה ותחזוקה. נציגי Servers24 אינם אחראים על נזק מכל סוג , השבתת קישוריות, ניתוק תקשורת, מחיקת נתונים או הפסקת תוכנה. באחריות לקוח לגבות נתונים לפני תחילת הטיפול של נציג Servers24.

 • 2.10 אינכם רשאים להשתמש בשירותים להפצת דוא"ל, הודעות מידיות, הודעות טקסט או הודעות אחרות באופן בלתי מקובל או בלתי חוקי. לשם דוגמה, אינכם רשאים:
 • 2.10.1 ליצור או לשלוח הודעות הונאה או מכתבי שרשרת בדוא"ל;

 • 2.10.2 לשלוח הודעות דוא"ל שיווקי או הודעות דוא"ל בכמות גדולה ("דואר זבל" או "ספאם");

 • 2.10.3 לקצור כתובות דוא"ל;

 • 2.10.4 להשתמש בפרוקסי פתוח או ממסר דואר פתוח כדי לאפשר דואר זבל;

 • 2.10.5 להתחזות למישהו אחר ("spoofing") או לזייף מידע בכותרת ההודעה.

 • 2.11 כל הדוא"ל השיווקי המקדם מוצרים או שירותים שיישלח על ידכם באמצעות השירותים, יהיה חייב לציית לכל החוקים, הכללים, התקנות, חוקי התעשייה והנחיות דומות.

3. חיובים ותשלומים
 
 • 3.1 התשלום עבור השירות יהיה בהתאם לתנאים ולמחירים הנקובים ב אתרים של Servers24 במועד הזמנת השירות, על פי החבילה שבחר הלקוח.

 • 3.2 החיוב עבור השירות יחל בתאריך שייקבע על ידי Servers24 ולאחר התקנת השירות ע"י Servers24, אף אם טרם הושלמה הערכות הלקוח לשם שימוש בפועל בשירות.

 • 3.3 הזמנת השירות באמצעות אתר של Servers24 מהווה הסכמה לביצוע התשלומים בגין השירות, על- פי תנאי השירות, על מרכיביו השונים, ועל פי תעריפי Servers24, כמפורט באתר של Servers24 בעת הזמנת השירות, וכפי שיעודכנו מעת לעת.

 • 3.4 בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב מהזמנת השירות, מכל סיבה שהיא, תהא Servers24 רשאית לגבות את התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון. Servers24 תהא רשאית להפסיק את השירות ו/או כל שירות אחר של Servers24, בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות מזמין השירות ו/או המשלם עבור השירות ו/או המשתמש בשירות כלפי Servers24 בגין איזה משירותיה.

 • 3.4 בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב מהזמנת השירות, מכל סיבה שהיא, תהא Servers24 רשאית לגבות את התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון. Servers24 תהא רשאית להפסיק את השירות ו/או כל שירות אחר של Servers24, בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות מזמין השירות ו/או המשלם עבור השירות ו/או המשתמש בשירות כלפי Servers24 בגין איזה משירותיה.

 • 3.5 שירות יחודש והתשלום יבוצע לאחר הודעה לדואר אלקטרוני המסופק ע"י לקוח.

4. אחריות
 
 • 4.1 הלקוח יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מחיבור ו/או קישור של ציוד שיחובר על ידו ו/או מי מטעמו לרשת תקשורת ו/או לציוד של Servers24. אין באמור כדי להתיר חיבור /טיפול שכזה.

 • 4.2 הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי Servers24 לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי דיני מדינת ישראל והוא מצהיר, כי ידוע לו שבשל ביצוע פעולות אלה תחול עליו בלעדית כל חבות, והוא ישפה את Servers24 בהתאם ומיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה של צד ג' בעניין.

 • 4.3 הלקוח נושא באחריות המלאה לפעולות בהן הוא נוקט במסגרת השירות. מובהר בזאת, כי גם במקרה שבו Servers24 תספק תמיכה ללקוח תוגבל אחריותה של Servers24, כמפורט בסעיף זה להלן, וזאת לאור מורכבות השירות, רכיביו והשפעת פעולות הלקוח עליו.

 • 4.4 Servers24 אינה אחראית לכל תקלה ו/או לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, למעט לנזק ישיר שייגרם למנוי הרשום של השירות כתוצאה ישירה של מעשה מכוון מצידה של Servers24 או רשלנות חמורה.

 • 4.5 Servers24 לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם שלא כתוצאה מהשירות הניתן על ידה ובשליטתה המלאה, לרבות במקרים של הפסקת חשמל , שביתות, עיצומים, קישור לספק ה- ISP ו/או לתוכן המגיע כתוצאה מהקישור לאינטרנט וכדומה.

 • 4.6 במקרים בהם תחול על Servers24 אחריות, סכום הפיצוי לו יהא זכאי הלקוח יהיה מוגבל לסכום החודשי של השירות במועד בו אירע האירוע שגרם לנזק. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור, Servers24, בכל מקרה, אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם מתקלות שאינ בשליטתה של Servers24.

 • 4.7 באחריות הלקוח לגבות את המידע באופן שוטף ולפני כל פעולה של הוספה, התקנה, הסרה או שדרוג תוכנה או שינוי הגדרות תוכנה.

 • 4.8 Servers24 לא תישא באחריות, מכל סוג שהוא, לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו ללקוח והנובעים משימושו בשירות, על מרכיביו השונים, ו/או ב-Dashboard, לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה הזמינה במסגרת השירות. כמו-כן הלקוח מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים באספקת השירות מעת לעת ו- Servers24 לא תהיה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים, ישירים או עקיפים או תוצאתיים, שינבעו בקשר לכך ו/או מהשימוש בשירות.

 • 4.9 מובהר בזאת, כי ככל שצד ג' כלשהו, המספק בשם Servers24 ומטעמה את השירות נשוא תנאים אלה (כולו או חלקו) , יציע ויספק ללקוח שירותים נוספים ואחרים שאינם שירותי Servers24 ושאינם נשוא תנאים כלליים אלה (להלן: "שירותי הספק") – יהיה זה באחריות והבלעדית של צד ג' ובמסגרת מערכת היחסים החוזיים בין הלקוח לבין הספק ו-Servers24 לא תישא בשום אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם שירותי הספק.

 • 4.10 כוח עליון: למעט תשלום דמי השימוש, אף צד לא יהיה אחראי כלפי הצד השני בגין כשל או עיכוב בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, ככל שהכשל או העיכוב כאמור נבעו מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, ובכלל זה פעולות של גוף ממשלתי, מלחמה, מהומות, פעולות טרור, חבלה, אמברגו, שריפה, שיטפון, שביתה או שיבוש אחר של כוח העבודה, הפרעה או עיכוב בתחבורה, הפרעה או עיכוב בטלקומוניקציה, או חוסר יכולת להשיג חומרי גלם, אספקה, חשמל, או ציוד הנדרשים למתן השירותים (כל אחד מהם ייחשב להלן "אירוע כוח עליון").

5. סודיות
 
 • 5.1 הצדדים מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר בכל דרך שהיא, לצד שלישי כלשהו כל מידע לרבות בעניינים טכניים, טכנולוגיים, מקצועיים מסחריים ו/או אחרים שהגיעו לידיעתם, בין בעל פה ובין בכתב בין במישרין בין בעקיפין, ובין בכל דרך אחרת בקשר עם השירות או אספקתו, אלא אם גילוי של המידע נדרש מהצד המקבל בהתאם לצו או הוראה של רשות מוסמכת, ובלבד שהצד המקבל יודיע מיד לצד המוסר על קבלת צו או הוראה כאמור.

 • 5.2 הלקוח יהא רשאי להעביר מידע כאמור לעובדיו, לצורך ניהול שירות זה בלבד ויהיה אחראי לכך שעובדיו כאמור ישמרו את המידע בסודיות.

6. הפסקת שירות
 
 • Servers24 תהא רשאית להפסיק את השירות, ללא התראה, בהתקיים איזה מהתנאים הבאים:
 • 6.1 בכל מקרה של אי תשלום איזה מחובות הלקוח כלפי Servers24 בגין איזה משירותיה.

 • 6.2 במידה וייעשה שימוש לרעה ו/או שלא כדין בשירות ו/או באופן שלדעת Servers24 עלול לגרום להפרעה לשירותים שהינה מספקת למשתמשים אחרים.

 • 6.3 אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות.

 • 6.4 הפעלת תוכנה crypto ו/או כל הקשור ליצירת crypto.

 • 6.5 ניצול יתר ומתמשך של מאבד CPU , זכרון , רוחב פס או IOPS של דיסק. שימוש סביר לא מאפשר לנצל כל משאבי CPU , רוחב פס ו-IOPS בעופן קבוע.

7. המחאת זכויות וחובות
 
 • 7.1 הלקוח מסכים בזאת, כי Servers24 רשאית להמחות התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה לאחר, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואילו הלקוח רשאי להמחות זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לאחר אך ורק באישור מראש ובכתב של Servers24.

8. ביטול העסקה
 
 • 8.1 ניתן לבטל את העסקה באמצעות הודעה כתובה, אשר תשלח למייל admin @ servers24.co.il .

 • 8.2 לצורך ביטול העסקה יש לציין שם, מספר תאגיד/מספר לקוח וכתובת אתר או IP של שרת או שם משתמש.

 • 8.3 בתאגידים ייעשה ביטול העסקה בכתב, על ידי מורשי החתימה ו/או מי שהוסמכו לכך מטעם התאגיד.

 • 8.4 לקוח יכול לבטל שירות בכל עת. במידה והלקוח מעוניין לבטל את השירות באמצע תקופה ששולמה מראש, לא יינתן החזר כספי עבור התקופה הנותרת.

9. תנאים כלליים
 
 • 9.1 בכל מקרה של סתירה בין תנאי שירות אלה למסמכים אחרים יגברו תנאי השירות אלה. כל שינוי במרכיבי השירות יתבצע באמצעות ממשק ניהול Dashboard.

 • 9.2 תנאי השירות אלה יחולו על כל תוספת ו/או שדרוג ו/או שינוי שיעשו בקשר עם השירות, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 • 9.3 הזמנת השירות אינה מותנית ברכישת שירותים אחרים מ-Servers24.

 • 9.4 אין בהזמנת השירות בכדי ליצור כל שותפות מכל סוג שהוא בין הצדדים.

 • 9.5 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור לשירות הוא בתי המשפט במחוז תל אביב בלבד. על התנאים הכלליים וכל עניין הקשור בשירות יחולו דיני רק של מדינת ישראל.

10. שינויים בתנאים
 
 • 10.1 Servers24 רשאית לשנות מעת לעת תנאים אלה (ואת המוצגים המצורפים להם), ובכלל זה כאשר הדבר נדרש על פי חוק או גורמים ממשלתיים. השינוי יחייב את הלקוח מרגע פרסום התנאים המעודכנים (והמוצגים המצורפים להם) באתר Servers24.

עדכון אחרון: ינואר 2021
 • מסמך זה הנו מסמך מסחרי של Servers24 Ltd.

 • אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של Servers24 Ltd.

 • גרסה 4 – ספטמבר 2018

×