תקנון השימוש באתר האינטרנט

ההצטרפות לאתר האינטרנט של שרתים 24 בע"מ (Servers24 Ltd) והשימוש בו הינם בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

התקנון מהווה חוזה מחייב והסכן מחייב.

1. הגדרות

1.1" החברה" / "שרתים24" / "Server24 Ltd / "Server24": שרתים24 בע"מ.

1.2" האתר" / "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט של Servers24 בכתובת www.servers24.co.il.
1.3" מכשיר קצה": מכשיר בו נעשה שימוש על ידך לצורך הגישה לאתר האינטרנט. בכלל מושג זה יבוא מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון חכם (Phone Smart) מחשב לוח (טאבלט) ועוד.

1.4" פרטי הגישה": פרטי הגישה שלך לאתר האינטרנט (כגון שם משתמש, סיסמה וכל פרט זיהוי נוסף כפי שיידרש על ידי שרתים24).

2. כללי

2.1 אתר האינטרנט של שרתים24 הוקם מתוך רצון להעניק לך חווית שימוש מיטבית והנאה מקסימאלית משירותיה של שרתים24.
2.2 אתר האינטרנט פורס בפניך את השירותים המסופקים לך על ידי שרתים24 ותנאיהם ומעניק לך גישה למידע האישי שלך השמור אצל שרתים24.
2.3 בין השאר, האתר מאפשר לך לצפות בפירוט השירותים שאליהם הצטרפת, לצפות בתנאי החבילות ומחיריהן ובחיובים השוטפים בהם חויבת, האתר מאפשר גישה לתיבת הדואר האלקטרוני המסופקת לך על ידי שרתים24, לקבצים שלך השמורים במסגרת שירותי הגיבוי והענן של שרתים24, לפירוט השיחות הפנים ארציות והבינלאומיות שביצעת באמצעות שרתים24 ועוד. כמו כן, האתר מציג שירותים ומבצעים חדשים ומאפשר לך להצטרף אליהם באופן פשוט, נוח וקל.

3 .פרטיות ובטיחות השימוש באתר

3.1 שם המשתמש והסיסמה, אימות והאזור האישי
3.1.1 בעת ההצטרפות הראשונה לאתר האינטרנט, עליך להסדיר פרטי גישה, הכוללים בין היתר שם משתמש וסיסמה, שישמשו אותך לצורך הכניסה לאתר. שם משתמש וסיסמה אלו מיועדים לאתר האינטרנט ואינם זהים בהכרח לשם המשתמש והסיסמה של מנוי הגישה שלך לשירותים אחרים המסופקים לך על ידי שרתים24.
3.1.2 פרטי הגישה מאפשרים גישה לאזור האישי שלך באתר. גישה לאזור האישי מאפשרת לצפות בכל המידע שלך השמור אצל שרתים24 ולבצע פעולות כגון צפייה במידע, הוספת, העתקת או מחיקת מידע ועוד.
3.1.3 לכן, שם המשתמש והסיסמה נמסרים לך לשימוש אישי בלבד ואין למסור אותם לכל צד שלישי. מסירת שם המשתמש והסיסמה לצד שלישי נעשית על אחריותך הבלעדית. במידה ובכוונתך לרשום את שם המשתמש והסיסמה כדי לזכרם, מומלץ לשמור אותם במקום מוסווה שרק לך יש גישה אליהם. אנו מציעים שלא לשמור אותם במדיה דיגיטלית, כגון על גבי המחשב, הטלפון הנייד שלך, שירותי ענן מכל סוג, דיסק און קי או כונן חיצוני, שכן אלו עלולים להיגנב או להיפרץ.
3.1.4 מומלץ להקפיד, שהסיסמה תהיה ייחודית לאתר האינטרנט. בחירה בשם משתמש וסיסמה, המשמשים אותך לצורך שירותים מקוונים אחרים, עלולה להגדיל את סכנת הפריצה לאזור האישי שלך. כמו כן, לשם בטחון המידע, מומלץ להחליף את הסיסמה תדיר ולכל הפחות אחת לשלושה חודשים.
3.1.5 מטעמי בטחון מידע, לצורך הכניסה שלך לתיבת הדואר האלקטרוני שסופקה לך על ידי שרתים24 וכן לצורך הצפייה הראשונה שלך בפירוט שיחות )ואפשר שאף לצורך שירותים אחרים(, יהיה עליך לעבור תהליכי אימות נוספים. יתכן שיהא עליך לחזור על תהליכי אימות אלו במהלך השימוש החוזר.
3.1.6 במידה ויהא ברצונך להעניק לגורמים נוספים הרשאות גישה לאזור האישי שלך – עליך לקבוע לכל אחד מהם שם משתמש וסיסמה נפרדים ולהגדיר את הרשאות הגישה שלהם. פעולות אלה ניתנות לביצוע באתר האינטרנט בקטגורית "ניהול הרשאות משתמשים" שבאזור האישי שלך באתר. יש להביא בחשבון, שמתן הרשאות לאזור האישי שלך, לבעלי גישה נוספים, תיעשה על אחריותך הבלעדית וכי האחריות לכל פעולה שתבוצע על ידם מוטלת עליך באופן מלא. כמובן שעליך להנחות אותם לשמור את פרטי הגישה בסודיות מוחלטת, לקרוא מראש את תקנון זה ולפעול על פיו. מתן הרשאות גישה לגורמים נוספים על ידך מהווה הצהרה, כי אלו קראו את תקנון זה, מסכימים להוראותיו והמלצותיו ומתחייבים לפעול על פיהם.


3.2 התנתקות בתום השימוש
3.2.1 בתום השימוש באתר, יש להקליק על אפשרות "יציאה" שמופיעה בראש האתר. הקלקה על אפשרות זו תוציא אותך מהאזור האישי. כניסה חוזרת לאזור האישי תחייב מסירה מחודשת של פרטי הזיהוי שלך.
3.2.2 יצוין, שאתר האינטרנט מנתק את ההתחברות לאתר באופן אוטומטי, וזאת לאחר פרק זמן בו אינך עושה שימוש רציף באתר. משמעות הניתוק היא, שיהא עליך להתחבר לאתר מחדש (באמצעות הקלדת פרטי הגישה), לכשיהיה ברצונך לחזור ולעשות בו שימוש. יחד עם זאת, יש לזכור, שעד ההפסקה האוטומטית של ההתחברות, האזור האישי שלך יהיה חשוף בפני כל בעל גישה למכשיר הקצה בו הנך עושה שימוש (לרבות בהתחברות מרחוק). לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על הניתוק האוטומטי של ההתחברות, ולהקפיד להתנתק מהאתר ביוזמתך בסיום השימוש בו, כמתואר בסעיף 3.2.1 לעיל.
3.2.3 ההתנתקות האוטומטית לא תבוצע אם בחרת לעשות שימוש בפונקציית זכירת פרטים, כמתואר בסעיף 3.3 להלן.
3.3 פונקציית זכירת פרטים
3.3.1 קיימת אפשרות שאתר האינטרנט יזכור את פרטי הגישה שלך (למעט את הסיסמה). בדרך זו, לא יהיה צורך בהקלדה חוזרת של פרטים אלו בכל כניסה חוזרת לאתר מאותו מכשיר קצה. על מנת להשתמש באפשרות זו, עליך לסמן וי בריבוע שבצד הפונקציה לזכירת פרטים.
3.3.2 יצוין, כי שרתים24 שומרת את הזכות לשנות את הגדרות פונקציית זכירת פרטים, כך שפונקציה זו תשמור את כל פרטי הגישה שלך – לרבות הסיסמה.
3.3.3 יש להביא בחשבון, ששימוש בפונקציית זכירת פרטים יקל על בעל גישה למכשיר הקצה, שבאמצעותו בחרת בפונקציה זכירת פרטים, להיכנס לאזור האישי שלך אף ללא ידיעתך והסכמתך. לכן מומלץ שלא להשתמש בפונקציה זו.
3.3.4 על מנת להפסיק את הזכירה האוטומטית עליך לבצע התנתקות מיוזמתך, כמתואר בסעיף 3.2 לעיל.


3.4 בטיחות השימוש
3.4.1 שרתים24 משקיעה מאמצים כבירים על מנת להגן על המידע שלך ועל בטיחות השימוש באתר האינטרנט. לצורך כך, שרתים24 מפעילה אמצעים ומערכות מתקדמים והיא עומדת, בין השאר, בתקני אבטחת מידע ובתקן אבטחת מידע PCI של חברות האשראי. אולם, חרף מאמציה של שרתים24, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת ושרתים24 אינה מתחייבת לעשות כן והיא לא תהיה אחראית בגין פריצות אבטחה מכל מין וסוג ומכל סיבה.
3.4.2 מטעמי בטיחות מומלץ להתחבר לאזור האישי ממכשירי קצה שהם בבעלותך בלבד. מומלץ להימנע מכניסה לאזור האישי ממכשירי קצה או מרשת גישה לאינטרנט המיועדים לשימוש כלל הציבור. בנוסף לכך, אנו ממליצים להקפיד להתחבר לאתר מרשת גישה לאינטרנט פרטית ומאובטחת (כלומר רשת שעל מנת לגלוש בה יש להקליד שם משתמש וסיסמה). כמו כן, מומלץ להקפיד על כך שבמכשיר הקצה, המשמש אותך לצורך ההתחברות לאזור האישי, יהיו מותקנות תכנות אבטחת מידע איכותיות ומתקדמות ולהקפיד שהן יהיו מעודכנות בכל עת. חשוב, הן מבחינת הדין והן לטובת אבטחת המידע, שייעשה שימוש בתכנות ועדכונים חוקיים אשר נרכשו כדין. עוד יצוין, שעל מנת למזער את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר, יש לפעול בהתאם לכלל הוראות והמלצות תקנון זה.
3.3.3 יש להביא בחשבון, ששימוש בפונקציית זכירת פרטים יקל על בעל גישה למכשיר הקצה, שבאמצעותו בחרת בפונקציה זכירת פרטים, להיכנס לאזור האישי שלך אף ללא ידיעתך והסכמתך. לכן מומלץ שלא להשתמש בפונקציה זו.
3.3.4 על מנת להפסיק את הזכירה האוטומטית עליך לבצע התנתקות מיוזמתך, כמתואר בסעיף 3.2 לעיל.


3.5 שימוש במידע
3.5.1 שרתים24 רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיותך ועל מידע שנאסף לגביך, ועושה מאמצים רבים, תוך נקיטת אמצעי אבטחה חדשניים, על מנת לשמור על כל מידע שברשותה. שרתים24 מעדכנת ומחדשת את אמצעי האבטחה ונהלי שמירת המידע שלה מעת לעת על מנת למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידה, שינוי בלתי מורשה של המידע וחשיפתו או מחיקתו.
3.5.2 שרתים24 משתמשת ואוספת מידע לצורך ניתוח סטטיסטי, לצרכי אבטחת מידע ומניעת שימושים בלתי חוקיים ולשם אספקת שירותים טובים יותר לכל המשתמשים בשירותיה או הגולשים באתרה. שימוש במידע כאמור מאפשר להעשיר ולשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וכן לפתח שירותים חדשים, והכל תוך הגנה על המשתמשים שלנו ועל המידע שלהם
3.5.3 השימוש בשירותים בפועל, ו/או הגלישה באתר שרתים24 מהווים הסכמתך לנוהלי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן. שרתים24 שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת והתנאים המעודכנים ניתנים לצפיה בכל עת באתר שרתים24.
3.5.4 המידע הנאסף הוא מידע שמשתמש מספק לשרתים24 וכולל פרטים אישיים כגון שם, כתובת אימייל, ומספר טלפון, או מידע שאנו מקבלים על סמך השימוש שאתה עושה בשירותים, דוגמת השפה בה בחרת להשתמש. שרתים24 אוספת מידע על השירותים בהם אתה משתמש, או שביקשת להשתמש בהם. כאשר משתמש מבקר באתר שלנו, או באתרים אחרים שמציגים מודעות ותוכן של שרתים24, נשמר מידע לגבי המודעות והפרסומות קראת, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכיוצ"ב. המידע כולל או עשוי לכלול מידע על סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש או המחשב שלך כגון דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה ופרטי הרשת הסלולרית, מספר טלפון, פרטים על אופן השימוש שעשית בשירותים שלנו, שאילתות החיפוש שלך וכיוצ"ב.
3.5.4 המידע הנאסף הוא מידע שמשתמש מספק לשרתים24 וכולל פרטים אישיים כגון שם, כתובת אימייל, ומספר טלפון, או מידע שאנו מקבלים על סמך השימוש שאתה עושה בשירותים, דוגמת השפה בה בחרת להשתמש. שרתים24 אוספת מידע על השירותים בהם אתה משתמש, או שביקשת להשתמש בהם. כאשר משתמש מבקר באתר שלנו, או באתרים אחרים שמציגים מודעות ותוכן של שרתים24, נשמר מידע לגבי המודעות והפרסומות קראת, העמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכיוצ"ב. המידע כולל או עשוי לכלול מידע על סוג מכשיר הקצה בו הינך משתמש או המחשב שלך כגון דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה ופרטי הרשת הסלולרית, מספר טלפון, פרטים על אופן השימוש שעשית בשירותים שלנו, שאילתות החיפוש שלך וכיוצ"ב.
3.5.5 שרתים24 תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת שימושך באתר לשותפיה העסקיים כגון בעלי אתרים, או אתרים מחוברים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, שימושך באתר ו/או בשירותים מהווה הסכמתך לכך ששותפיה העסקיים של שרתים24 (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי, לצורך המטרה כאמור.
3.5.7 עוגיות (Cookies) אתר שרתים24 משתמש בעוגיות ("Cookies"), תגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות. השימוש בעוגיות / Cookies ובתגיות נועד להפעלה, קידום ושיפור שירותים (קיימים ועתידיים), ועל מנת להציע לך תוכן מותאם אישית ורלוונטי עבורך. ה-Cookies הנם קבצי טקסט אשר מועברים לכונן הקשיח של המכשיר בו הינך עושה שימוש על ידי שרת אינטרנט, על מנת ששרתים אלה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה מבקר באתר, כאשר אתה חוזר ומבקר בו, או כאשר אתה מבקר באתרים אחרים. תגיות פיקסל הן קטעי קוד בדף אינטרנט, שמאפשרים לשרת האינטרנט לקרוא או להציב קובצי Cookies וכן להעביר אל שרתי האתר מידע הנוגע למבקר באתר, כמו כתובת ה-IP של המכשיר, השעה שבה נצפה הדף, סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש וכד'. קבצי Cookies מאפשרים איסוף מידע על סוג המכשיר בו הנך משתמש (מחשב, טאבלט, טלפון נייד), מותג המכשיר, מערכת ההפעלה שבמכשיר, סוג הדפדפן בו עשית שימוש, הדפים בהם ביקרת, זיהוי ה-IP שלך, מאיזה מדינה ועיר אתה גולש, השפה שבה אתה גולש, מאיזה דף אינטרנט הגעת לאתר, חיפושים שביצעת, משך זמן השהות באתר, המועד שבו ביקרת באתר. כן מאפשרים קבצים אלו איסוף מידע אודות צפייה ושימוש באתרי אינטרנט, בין היתר באתרים בהם קיים פרסום או פרסומות שלנו ועליהן הקלקת וכד'. Cookies אינם מזהים אותך ספציפית או אישית, אך השימוש במידע הנאסף באמצעותם מאפשר לשפר את חווית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. כך לדוגמא, שימוש ב- Cookies יכול לחסוך עדכון פרטי שם משתמש וסיסמא בכל כניסה מחדש לשירות וכן לאפשר הצגת תוכן פרסומי ייעודי ומותאם לפעילותך. באמצעות Cookies ותוך שימוש בספקי צד ג' אנחנו עשויים לפרסם אודות האתר באתרים שונים בהם תבקר, כך שבמהלך ביקורך באתרים אלה ייתכן שייאסף מידע לגביך בו נעשה שימוש לצורך האמור לעיל. לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות עושים גם צדדים שלישיים אלה שימוש ב-Cookies ,בין באתר זה ובין באתרים אחרים. באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ימחוק קבצי Cookies . אופן ההגדרה תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש. ככל שהנך מבקש לשנות את ההגדרות הנ"ל, אנא פנה לאתר האינטרנט של יצרן דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש (אינטרנט אקספלורר, כרום, פיירפוקס וכו'), ושם תוכל לקבל אתכל המידע הדרוש לך. תשומת לבך כי שימוש באפשרות זו, יהפוך את הגלישה באתר שלנו לחוויה פחות מהנה, שכן האתר של שרתים24 לא יזהה אותך ואת העדפותיך. נטרול השימוש ב- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרנו ובאתרי אינטרנט אחרים. שימושך באתר מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי חוזרת לשימושנו ב- Cookies ובמידע שנאסף כאמור לעיל. שרתים24 עשוייה לעשות שימוש בקובצי Cookie או בטכנולוגיות שונות אחרות כדי לאתר מיקומך, כולל כתובת IP ,נקודות גישת Fi-Wi ו/או אנטנות סלולריות הנמצאות בקרבת מקום
3.5.8 שרתים24 תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם במידה שחשיפת המידע לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בסיסמאות ובגישה שלך לשירותים, לפי העניין. יש להדגיש, אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו שרתים24.שרתים24 לא תמכור או תעביר מידע מזוהה אישית אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מעבר למפורט במסמך זה, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך. שרתים24 רשאית למסור מידע אודותיך במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. שרתים24 תמסור את המידע על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות או בכדי להגן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או של המשתמשים שלה או של הציבור, ככל שהחוק דורש או מתיר זאת. בכל מקרה ששרתים24 תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם שרתים24 תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. אם שרתים24 תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
3.5.9 אתר שרתים24 עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים, ובהם בין היתר כלי Analytics Google , על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. שרתים24 אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף כאמור בסעיף זה עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של Analytics Google הזמינים באתר הבית של Google.
3.5.10 שרתים24 והפועלים מטעמה רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה שרתים24 לנכון. שרתים24 תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לשרתים24 אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם של פרסומים אלה. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו על ידי המפרסמים אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.
3.5.11 משתמש אשר על גבי הדפדפן בו הוא משתמש בעת שימוש באתר מותקנת אפליקציה ייעודית לחסימת פרסומות (דוגמת Adblock) מצהיר כי הוא מאשר ומסכים כי שרתים24 תהיה רשאית לבצע רישום וכן לשמור במאגריה את פרטיי כתובת ה-IP של המשתמש וכן לכלול ברשומותיה סימון לפיה כתובת ה-IP האמורה חסומה מקבלת פרסומות. החברה אינה כוללת ברשומותיה מידע אחר לגבי משתמש אשר עושה שימוש באפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות. שרתים24 תהיה רשאית להציע, מעת לעת, למשתמש אשר התקין את האפליקציה הייעודית לחסימת פרסומות להסיר את ההתקנה ו/או לכלול את האתר כאתר מאושר ברשימת ה- list White של אותו המשתמש.


4. רכישת שירותים באמצעות האתר

4.1 כל משתמש באתר המבקש לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים מחברת שרתים24 באמצעות אתר זה (להלן: "השירותים"), מתחייב ומצהיר כי הינו מעל גיל 18 וכי הוא כשיר משפטית לבצע את הרכישה כאמור.
4.2 על מנת לבצע את רכישת השירותים באמצעות האתר, יידרש המשתמש להכניס את הפרטים אשר יידרשו על ידי שרתים24 מעת לעת לשם רכישת השירותים כאמור, והוראות סעיף 3.4 ו- 3.5 לתקנון זה יחולו, בין היתר, גם על פרטים אלו.
4.3 שרתים24 שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק ללקוח מסוים את השירותים ו/או חלקם ו/או להפסיק את השירותים הניתנים ללקוח מסוים, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שאינה מנועה מלעשות כן על פי דין.
4.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתקשרותו עם שרתים24 לרכישת השירותים ו/או מי מהם הינה כפופה לתנאי תקנון זה ובנוסף למדיניות שימוש קביל, מדיניות שימוש ,תנאי שירות, תנאי שימוש, הסכם רמת השירות SLA כללי, רמת אחריות של זמינות ותנאי שימוש כללי המופיע באתר של www.servers24.co.il.  
4.5 הלקוח מאשר על כך שתשלום על שירות או מוצר אותם רכש מאשר את הסכם ההתקשרות בין הצדדים, בהתאם לשירותים אותם רכש הלקוח.

5. התנהגות נאותה

5.1 עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך, לפעול, במסגרת השימוש באתר ובשירותיה של שרתים24 ומי מטעמה, ביושר, בהגינות, בתום לב, בהתאם לכללי השימוש הנאות והמוסר ובהתאם לכל דין וכן שלא לבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע או להפר זכות קניין רוחני, זכות פרטיות, זכות כלשהי של צד ג', את הדין ו/או המוסר.
5.2 מבלי לגרוע מהאמור, ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, שרתים24 עשויה לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת הגישה ו/או החברות באתר האינטרנט, כולם או מקצתם, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרת התחייבויותיך והצהרותיך שבתקנון זה ככלל ובסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. זה בפרט.
5.3 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עצם ההצטרפות לאתר מהווה הצהרה והתחייבות שלך, לשפות ולפצות את שרתים24 באופן מלא, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה, עקב אי עמידתך בהצהרות ובהתחייבויות שבסעיף זה.


6. תוקף ההתקשרות שבתקנון

6.1 שרתים24 רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבצע שינויים באתר האינטרנט ובשירותים המסופקים במסגרתו, להגדיל, להקטין, להקפיא, לחדש, להפסיק לתקופה מוגבלת ו/או לצמיתות וזאת אף ביחס לעצם השימוש באתר, בשירותים המסופקים ו/או הנרכשים באמצעותו ו/או בכל חלק מאלו.
6.2 הודעה על פעולות כאמור בסעיף 6.1 לעיל ו/או בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, תשלח על ידי שרתים24 באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידך לשרתים24 ו/או באמצעות פרסום באתר – לפי שיקול דעתה של שרתים24.


7. היעדר אחריות

7.1 חרף מאמציה המרובים של שרתים24 בקשר עם אתר האינטרנט, ועל אף מילוי הוראות והמלצות תקנון זה על ידך, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת מפני הסיכונים השונים הכרוכים בשימוש באתר, לרבות הונאה, רמייה, פריצה, התחזות, גניבת מידע, אבדן מידע מכל סיבה ואופן ועוד. לפיכך, ההצטרפות לאתר האינטרנט והשימוש בו נעשים על אחריותך הבלעדית ושרתים24 לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, אשר עלול להיגרם עקב האתר והשימוש בו ומכל סיבה שהיא.
7.2 עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט, מהווה הצהרה והתחייבות שלך, כי ההצטרפות לאתר והשימוש בו נעשים על ידך ועל אחריותך וכי הסיכונים, ככל שישנם, הכרוכים בשימוש בו ו/או בשירותים המסופקים באמצעותו חלים עליך בלבד. לפיכך, עצם ההצטרפות לאתר מהווה ויתור שלך על כל טענה ותביעה כלפי שרתים24, בקשר עם ההצטרפות והשימוש באתר, והסכמה לכך ששרתים24 תהיה פטורה מחובת שיפוי ופיצוי כלפיך, כלפי מי מטעמך וכלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו.
7.3 שרתים24 ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק בקשר עם אתר האינטרנט והשימוש בו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, קנסות ופיצויים ולרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי. בכלל זאת שרתים24 אינה אחראית לכל נזק הנובע עקב אי הצלחת השימוש, הסתמכות, העדר גישה, הפסקה, הגבלה, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, שגיאה, גניבה, אבדן ואבדן המידע, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, אבדן זמן, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.
7.4 כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, שרתים24 ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזקים שייגרמו עקב פעולתך או פעולת מי מטעמך בניגוד להוראות תקנון זה ו/או המלצותיו.
7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, אם חרף האמור תוטל על שרתים24 אחריות נזיקית כלשהי, התרופה היחידה העומדת לך, למי מטעמך ולכל צד שלישי, בגין אתר האינטרנט, השימוש בו והמסופק על ידי שרתים24 ומי מטעמה, לא תעלה על תקרה מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה התמורה אשר שולמה על ידך בפועל לשרתים24, במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע הנזיקי, עבור השירות שבמסגרתו נגרם הנזק, ובכל מקרה לא יותר מ- 5,000 ₪ בסה"כ.
7.6 למען הסר ספק מובהר, כי במידה וייגרם לך או למי מטעמך נזק כלשהו, בגין ו/או במסגרת השימוש בשירותי שרתים24, תחול ביחס לנזק הגבלת האחריות הקבועה בהסכם/ בתנאים הכלליים של שרתים24 של השירות שהנזק נגרם במסגרתו. אולם, בהעדר הסכם/ תנאים כלליים או הגבלת אחריות כאמור, מכל סיבה שהיא, תחול הגבלת האחריות שבסעיפים 7.1-7.5 לעיל.


8. שונות

8.1 תחולה ופרשנות: ככלל, תקנון זה עוסק בעצם השימוש באתר האינטרנט והוא בא להוסיף ולא לגרוע מכל תנאי, הוראה והנחיה שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים באמצעותו. על השימוש בשירותי שרתים24 יחולו תנאי ההתקשרות של כל שירות, אך זאת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה, בין הוראות תקנון זה לבין כל הוראה או תנאי אחרים של שרתים24 בקשר לשירות, תגבר הוראה מפורשת שבתקנון זה בקשר עם השימוש באתר, אולם בקשר עם השירות עצמו תגבר הוראה מפורשת שבתנאי השירות. במקרה של חסר (לאקונה) בתנאי השירות תחול ההוראה המשלימה שבתקנון זה ובמקרה של חסר (לאקונה) בתנאי תקנון זה תחול ההוראה המשלימה שבתנאי השירות.
8.2 שינויים בתנאי ההתקשרות: שרתים24 רשאית לבצע שינויים בתקנון זה, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאתר האינטרנט ו/או של השירותים המסופקים על ידי שרתים24. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה של שרתים24. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור – עם הפרסום באתר של השינוי או של ההוראה העדכנית (למשל, במקרה של שינוי בתקנון – על ידי עצם פרסום התקנון המעודכן באתר). הסעד היחיד העומד לטובת הלקוח, במקרה של שינוי חד צדדי בתנאי ההתקשרות, הינו הזכות להפסיק את ההתקשרות עם שרתים24, וזאת בתוך 30 יום ממועד ביצוע השינוי האמור ו/או מהמועד בו נודע ללקוח על השינוי – המוקדם מבין השניים.
8.3 הסכמי ותנאי שירותים: הסכמי ותנאי השירותים של שרתים24 מופיעים באתר האינטרנט תחת המוצר/ השירות הרלוונטי. בהעדר ההסכם/ תנאי השירות יש לפנות אל שרתים24 בבקשה לקבלם.
8.4 המחאת זכויות וחובות: שרתים24 רשאית להמחות את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על פי תקנון זה ובקשר עם האתר והשירותים שבו לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה. עצם ההצטרפות לאתר האינטרנט, מהווה ויתור מטעמך על כל זכות להמחות לאחר זכויות ו/או התחייבויות, בקשר עם האתר ובקשר עם שירותי שרתים24.
8.5 סמכות שיפוט ותחולת דינים: לבתי המשפט בתל-אביב תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תקנון זה וכל הנובע ממנו. על ההתקשרות שבמסגרת תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
8.6 הודעות פרסומת: עצם ההצטרפות לאתר מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי באמצעות הפרטים שמסרת לשרתים24, לרבות כל כתובת מגורים, כל כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה וכל פרט אחר, אשר נמסרו על ידך ו/או על ידי מי מטעמך מעת לעת במסגרת ההרשמה לאתר האינטרנט ו/או במסגרת השימוש בו ו/או במסגרת הזמנת שירות ו/או במסגרת עדכון פרטים בכל דרך ואופן. יצוין, ששרתים24 מאפשרת לך בכל עת להורות על הפסקת קבלת דברי פרסום. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים ובין השאר באמצעות תיבת הצ'ט, באמצעות משלוח טופס פנייה המופיע באתר האינטרנט, בפנייה טלפונית למוקד השירות של שרתים24 וכן בהתאם להנחיות המופיעות בדברי הפרסום עצמם.
8.7 מען הצדדים והודעות: פרטי ההתקשרות שמסרת לשרתים24 ישמשו לצורך משלוח תכתובות שירות לפי שיקול דעתה של שרתים24. ככלל, וחרף רישומך לאתר האינטרנט, שרתים24 תמשיך לשלוח לך את התכתובות בקשר עם שירותיה (ובכלל זאת תקנוני שירות, מכתבים, חשבוניות והודעות שירות) כפי שנקבע בתנאי ההתקשרות של כל שירות בפני עצמו, ולא בהכרח באמצעות כתובת הדוא"ל שהסדרת כשם משתמש. כך למשל, התכתובת המתייחסת לשירות הגישה לאינטרנט תשלח לתיבת הדוא"ל המוקצית לך על ידי שרתים24 ולא בהכרח גם לכתובת הדוא"ל שהסדרת כשם המשתמש של אתר האינטרנט (אלא אם סוכם אחרת בינך לבין שרתים24 בקשר עם השירות הנדון). ואולם, שרתים24 שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, להפחית או להחליף, לפי שיקול דעתה, את מען תכתובות השירות ולשלוח לך אותן לכתובת אחרת שלך הרשומה אצלה (לרבות כתובות דוא"ל) – לכתובת אחת או למספר כתובות, וזאת במקום או בנוסף לכתובת אליה נשלחו הודעות השירות קודם לכך. לאור זאת, עליך להקפיד לעדכן את פרטיך הרשומים אצל שרתים24. באפשרותך לעדכן את פרטיך באופן פשוט ונוח באמצעות אתר האינטרנט. לשם הנוחות והסדר הטוב, ומבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לך להגדיר את כתובת הדוא"ל שהסדרת כשם משתמש, ככתובת המרכזית שלך לקבלת הודעות משרתים24 בקשר עם השירותים המסופקים לך. ניתן לעשות זאת באמצעות דף עדכון פרטים שבאתר האינטרנט.
8.8 כל הודעה שתשלח לך החברה תחשב כאילו הגיעה אליך: שלושה (3) ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר; יום עסקים אחד (1) אם נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני; ביד או במשלוח בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה, לפי העניין.
8.9 פרטי שרתים24, לצרכי יצירת קשר, הינם כפי שמפורסם באתר האינטרנט.


מסמך זה הנו מסמך מסחרי של Servers24 Ltd.

אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של Servers24 Ltd.

עדכון אחרון: ינואר 2021

×