מדיניות שימוש קביל (AUP) עבור שרתים ייעודיים

מדיניות שימוש קביל לשרתים ייעודיים

מדיניות שימוש קביל (AUP) היא סט של כללים ותנאים שנערכו על ידי בעל רשת, מערכת או אתר אינטרנט שמגדירים ומגבילים את הדרכים שבהן ניתן להשתמש ברשת, מערכת או אתר אינטרנט.

מדיניות השימוש הקביל של שרתים24 בע"מ נועדה להבהיר במפורש את המטרות שלקוחות לא יכולים להשתמש בשירותי האחסון שלנו ולהציב נתונים על שרתי הרשת שלנו.

מדיניות שימוש קביל זו (AUP) מתקבלת כחלק מתנאי השירות של שרתים ייעודיים שכל משתמש מסכים לציית להם בעת ההרשמה לחשבון שרת ייעודי עם שירותי האחסון שלנו. כל הפרה של תנאי AUP אלה תיחשב כהפרה של תנאי השירות של שרתים ייעודיים שלנו.

אנו – שרתים24 בע"מ, נהיה הגורם הסופי שיקבע אם פעולה מהווה הפרה של AUP זה ושימוש לרעה בשירותים שלנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיב בהתאם ו/או להפסיק מיידית את אספקת השירותים, אם נודע לנו, ו/או יש לנו ראיות מספקות, לכל התנהגות אסורה המפורטת ב-AUP זה, או כל פעולה אחרת המאיימת על הסביבה המאובטחת של לקוחות האחסון שלנו ו/או רשת השרתים שלנו. אנו נהיה השופטים הבלעדיים בקביעת מידת הראיות הקיימות.

כדי להגן על מוניטין החברה שלנו ואחריותה, ולהבטיח שירות אחסון אמין ויציב לכל לקוחותינו, וכן את הפרטיות והביטחון של כל משתמשינו האישיים, אנו – שרתים24 בע"מ – מצהירים בזאת על תנאי ה-AUP הבאים שייכנסו לתוקף עבור כל משתמש שנרשם לחשבון אחסון בשרת ייעודי עם שירותי האחסון שלנו:

ציות לחוק

הלקוח לא יפרסם, ישדר, ישדר מחדש או יאחסן חומר על או דרך כל אחד מהשירותים או המוצרים אשר, לפי שיקול דעת החברה (i) מפר כל חוק או תקנה מקומית, מדינתית, פדרלית או לא-ארצות הברית, (ii) מאיים, מגונה, מגונה, משמיץ או שעלול לפגוע בכל אדם, קבוצה או ישות (ביחד, "אנשים") או (iii) מפר את הזכויות של כל אדם, כולל זכויות מוגנות בזכויות יוצרים, סוד מסחרי, פטנט או זכויות קניין רוחני או חוקים או תקנות דומים אחרים כולל, אך לא מוגבל להפצה או התקנה של מוצרי תוכנה "פיראטיים" או אחרים שאינם מורשים לשימוש על ידי הלקוח. הלקוח יהיה אחראי לקביעת החוקים או התקנות החלים על השימוש בשירותים ובמוצרים.

חובת אבטחת הלקוח

כל לקוח חייב לנקוט בזהירות סבירה לשמירה על כל שרת או מכשיר רשת המחובר לתשתית החברה מעודכן ומטופל בעדכוני האבטחה האחרונים. כשל להגן על שרת עלול לגרום לפריצת אבטחה על ידי מקורות חיצוניים. החברה אינה אחראית לאבטחת רמת השרת של הלקוח אלא אם נחתם ונשמר חבילת ניהול אבטחה, חבילת ניהול אבטחת חומת אש או חבילת מערכת הפעלה מנוהלת לחלוטין. שרת שנפרץ ויוצר הפרעה לרשת יביא להודעת לקוח מיידית וינותק מהרשת מיד כדי לא להשפיע ישירות על לקוחות אחרים. לא יינתנו קרדיטים לשירות עבור הפסקות הנובעות מניתוק ישיר עקב הפרת אבטחת שרת. הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל הפרות האבטחה המשפיעות על השרתים בשליטת הלקוח, כולל תיקון המערכת, סיום החשבון(ים) של המשתמש(ים) הפוגעניים ודיווח על התקרית לכתובת admin @ servers24.co.il.

שימוש לרעה במערכת

כל לקוח לאחסון בשרת ייעודי המפר את אבטחת המערכת או הרשת שלנו יהיה כפוף לחבות פלילית ואזרחית, כמו גם לסיום מיידי של החשבון. דוגמאות כוללות, אך לא מוגבלות לכך:

 • גישה בלתי מורשית, שימוש, חקירה או סריקה של אבטחת המערכת שלנו, אמצעי אימות, נתונים או תעבורה. הפרעה לשירות לכל משתמש, מארח או רשת כולל, אך לא מוגבל ל: הפצצת דוא"ל, הצפה, ניסיונות מכוונים להעמיס על המערכת והתקפות שידור, זיוף של כל כותרת חבילה TCP/IP או כל חלק ממידע הכותרת בדוא"ל או בפרסום קבוצת דיון.
 • כל ניסיון לגרום נזק לשרת או ללקוח של שירותי שרתים24 בע"מ: שרתים24 בע"מ תגיב באופן מיידי ונחוש לכל ניסיון לניצול לרעה של חשבון אינטרנט או מחשב, או כל ניסיון לגשת לחשבון אינטרנט או מחשב על ידי לקוח אחסון בשרת ייעודי שאינו מורשה על ידי בעל החשבון/מחשב. ניסיונות כאלה כוללים, אך לא מוגבלים ל: 'הונאת אינטרנט' (רמאות אנשים אחרים לשחרור הסיסמאות שלהם וכו'), גניבת סיסמאות, סריקת חורי אבטחה, הפעלת פרוקסי – רשימות פרוקסי וכל סוג של סקריפטים פרוקסי (כולל, אך לא מוגבל לפרוקסי php ופרוקסי nph), הכנסת כל תוכנות מחשב (וירוסים, סוסים טרויאניים, דלתות אחוריות, דלתות מלכודת, תולעים, פצצות זמן, פצצות חבילה, ביטולי בוטים וכו') שנועדו להפריע באופן שלילי, ליירט, לגרום נזק בלתי הפיך או להשתלט על כל מערכת, נתונים או מידע אישי. לא משנה אם החשבון או המחשב המותקף שייך או לא לשירותי שרתים24 בע"מ. ההונאה תהיה כפופה לפעולות המבוססות על טבע ההתקפה ואלה עשויות לייצג אזהרה, השעיה או ביטול חשבון, ו/או פעולות משפטיות אזרחיות או פליליות.
 • ביצוע כל סוג של פעילות רשת שתיירט נתונים שלא נועדו לשרת הלקוח.
 • הפרעה או מניעת שירות לכל משתמש, מארח או רשת אחרת מאשר מארח הלקוח (לדוגמה: התקפת מניעת שירות או התקפת מניעת שירות מבוזרת).
 • פעילות שנועדה לעקוף הגבלות גישה או הגבלות לשירותים, מארחים או רשתות מסוימות, כולל אך לא מוגבל לזיוף כותרות חבילות ('ספוופינג') או מידע זיהוי אחר.
 • אי ציות להליך של החברה בנוגע לפעילות הלקוחות במתחם החברה. מפרי המדיניות אחראים, ללא מגבלות, לעלות העבודה לתיקון כל הנזק שנעשה לתפעול הרשת והפעילות העסקית הנתמכת על ידי הרשת. לא יינתנו קרדיטים לשירות ללקוחות מנותקים על הפרות רשת.

מדיניות דוא"ל

שליחת דואר זבל אסורה. משתמשים אינם רשאים להשתמש בשירותי האחסון בשרת ייעודי שלנו כדי להעביר, להפיץ או לשלוח כל הודעות בתפוצה רחבה או מסחרית לא רצויה באינטרנט (פעולה הידועה בשם "ספאם" או "שפמינג"). משתמשים אינם רשאים להשתמש בשרתים הייעודיים שלנו למטרות שיווק בדוא"ל.

שליחת דואר זבל היא הפרה של נורמות האתיקה ותתפרש כהפרה. שרתים24 בע"מ לא תסבול את שליחת הודעות בתפוצה רחבה או מסחרית לא רצויה דרך שירותי האחסון בשרת ייעודי שלנו, כמו גם דרך שירות אחר המוזכר, בדרך כלשהי, בשם הדומיין של הלקוח שלנו או מרמז על השימוש ברשת השרתים שלנו או בשירותי הדוא"ל שלנו לצורך שליחת הודעות בתפוצה רחבה או הודעות.

שליחת דואר זבל למטרות פרסום אסורה. "שליחת דואר זבל למטרות פרסום" מתייחסת לפרקטיקה של שליחת הודעות דואר זבל לא רצויות למטרות פרסום אתר מסוים.

אם הודעות דוא"ל כאלה מועברות דרך צד שלישי (ספוופינג) ו/או מפרסמות דומיין המתארח בשרתים שלנו, הדבר יוביל להשעיה מיידית של החשבון אלא אם כן יסופק הוכחה ללגיטימיות של חוסר מעורבות בעל הדומיין בפעולה הבלתי חוקית הספציפית.

"ספוופינג" הוא פעילות דוא"ל מזויפת שבה כתובת הדוא"ל של השולח (צד שלישי) וחלקים אחרים מכותרת הדוא"ל משתנים כך שייראה כאילו הדוא"ל נשלח ממקור אחר (בעל כתובת דוא"ל/שרת).

"הודעה לא רצויה" היא הודעה שנשלחה בניגוד למדיניות הפרטיות של קבוצת דיון, או שנשלחה לנמען ללא רשותם המפורשת. אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע אם הודעות שאתה שולח הן ספאם או שליחת דואר זבל למטרות פרסום.

לידיעתך, שליחת דואר זבל כוללת, אך לא מוגבלת ל:

 • שליחת הודעות בתפוצה רחבה לא רצויה, או שליחת הודעות דוא"ל לא רצויות, אשר מעוררות תלונות מנמענים;
 • שליחת דואר זבל;
 • שימוש ברשימות תפוצה הכוללות אנשים שלא נתנו אישור מפורש מראש להשתתף בתהליך הפצה כזה;
 • פרסום מודעות מסחריות לקבוצות דיון USENET שאינן מאפשרות זאת;
 • פרסום מאמרים המכילים נתונים מקודדים בינאריים לקבוצות דיון לא-בינאריות;
 • פרסום חוזר ונשנה של הודעות מחוץ לנושא לקבוצות דיון;
 • פרסום חוזר ונשנה של הודעות לקבוצות דיון רבות;
 • הטרדת דוא"ל של לקוח אינטרנט אחר או לקוחות, כולל אך לא מוגבל ל, העברת חומר מאיים, משמיץ או מגונה, או חומר מכל סוג שהוא שעשוי להיחשב פוגע;
 • שליחת דוא"ל עם תקשורת או תוכן בלתי הולמים לגיל לכל מי שגילו מתחת ל-18.

זיוף כותרת: זיוף כותרות דוא"ל ('ספוופינג') אסור.

ספאם באמצעות פרוקסי: שליחת דואר זבל דרך פרוקסי של צד שלישי, איסוף רשימות פרוקסי או התקנת תוכנות דואר זבל בפרוקסי אסורים.

הפצה: קביעת שרת דואר לקבל ולעבד הודעות צד שלישי לשליחה ללא זיהוי משתמש ואימות אסורה.

הודעות מסחריות: שליחת דואר מסחרי בתפוצה רחבה נחשבת לספאם. דואר אלקטרוני לא רצוי מוגדר כדואר אלקטרוני שנשלח לנמען שלא נרשם לדוא"ל המסחרי של הלקוח. שולחי דואר אלקטרוני בתפוצה רחבה חייבים לשמור רשומות מלאות ומדויקות של כל הרשמות, כולל הדוא"ל וכותרותיו אם ישים, ולספק רשומות כאלה לחברה על פי בקשה. אם לא ניתן לספק הוכחה חיובית ומאומתת של הרשמה, תלונות מנמעני הדואר האלקטרוני ייחשבו כהוכחה לכך שלא נרשמו וההודעות נחשבות ללא רצויות.

רשימות דואר: כללי הדואר המסחרי של החברה חלים גם על רשימות דואר, רשימות שירות או שירותי רשימות שנעשו על ידי הלקוח. המדיניות היא כדלקמן: רשימת דואר מקובלת תהיה ממוקדת לקהל יעד שחתם על הדוא"ל באמצעות תהליך הרשמה כפול או שהפך את כתובת הדוא"ל שלו לזמינה ללקוח לצורך הפצת מידע. הרשימה חייבת גם לאפשר הסרה אוטומטית על ידי כל הלקוחות הסופיים עם אי-הפצה בעתיד.

הקצאת כתובות IP

החברה מנהלת רשת אינטרנט שבה מתגוררים שרתים רבים של לקוחות. לקוחות אינם רשאים להשתמש בכתובות IP שלא הוקצו להם על ידי צוות ה-NOC או מנהלי הרשת. כל שרת המשתמש בכתובות IP מחוץ לטווח המוקצה יושעה מגישה לרשת עד שניתן יהיה לתקן את חפיפת כתובות ה-IP.

תוכן בלתי הולם או בלתי חוקי

תוכן שפורסם או שודר באמצעות שירותי האחסון בשרתים ייעודיים של שרתים24 בע"מ כולל תוכן אתרי אינטרנט, תוכן דוא"ל, פרסומים בפורומים/בלוגים, תוכן צ'אט, ו/או כל סוג אחר של תוכן שמתארח על השרתים הייעודיים שלנו, שפורסם באינטרנט או שודר דרך שירותי הרשת שלנו.

משתמשי שירותי האחסון בשרתים ייעודיים שלנו אינם רשאים לפרסם תוכן מקוון או לקשר לתוכן אשר:

 • הוא משמיץ, פוגעני או מגונה, מפר את שמו/פרטיותו של אדם, נחשב פוגעני על ידי הקהילה המקוונת, הוא אנטי-דתי או אנטי-זכויות אדם, או מכיל כל סוג של נאום שנאה או איום, מעודד הטרדה או פגיעה פיזית בקבוצה או אדם כלשהו, או שהוא מזיק/מרמה בדרך אחרת ועלול לגרום לתלונות/חבויות/או תגמול נגד שרתים24 בע"מ על ידי צופים פגועים;
 • מקדם או מעודד פעילויות בלתי חוקיות (למשל סמים לא חוקיים, הימורים בלתי חוקיים, סחר בנשק וכו') או מפר כל חוק, תקנה, חוק או תקנה חלים, כולל אך לא מוגבל לחוקים והתקנות הנוגעים לבקרת יצוא, תחרות בלתי הוגנת, פרסום כוזב, הגנת הצרכן וכו';
 • מייצג פורנוגרפיה – כל סוג של חומר פורנוגרפי/למבוגרים, כולל פורנוגרפיה ילדים, או פרסומות לאתרים פורנוגרפיים;
 • מייצג הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות של צד שלישי, כולל תוכנות מחשב פיראטיות, תוכנות פריצה/פישינג, וורז או כל סוג של תוכנה/תוכן (כולל גם ROMs, ROM Emulators, קבצי מדיה – MP3, AVI, .RM וכו', קבצי טורנט ואחרים) המוגן בזכויות יוצרים, שאינו מועלה בהתאם להסכם הרישיון שלו או שאינו זמין להפצה חופשית.

זכויות יוצרים

חומר מוגן בזכויות יוצרים לא יימצא על חשבונות האחסון בשרתים ייעודיים של הלקוחות ללא רשות מפורשת של בעל זכויות היוצרים או אדם שהוסמך במפורש לתת רשות כזו על ידי בעל זכויות היוצרים. עם קבלת תביעה על הפרת זכויות יוצרים, או הודעה על הפרה כזו, נבצע מיד חקירה מלאה, ולאחר אישור, נסיר מיד את החומר המפר מהשירותים. תהליכים נוספים (בהתאם לפעולות התיקון שלנו המפורטות להלן) יבוצעו במידת הצורך. אנו לא נישא באחריות כלפי כל לקוח של שירותי האחסון בשרתים ייעודיים להסרת כל חומר כזה.

פעולות תיקון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להיות השופטים הבלעדיים בקביעת חומרת כל הפרה ולנקוט בפעולות תיקון מיידיות.

אנו נשבית את חשבון האחסון בשרת ייעודי של הלקוח אם נחשוב שזה נחוץ, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סגירת החשבון של הלקוח, נשלח הודעת דוא"ל ללקוח, המציינת את הסיבה לסיום ומצטטת את הפרק בתנאים שלנו שהופר. הלקוח יקבל הזדמנות להגיב ולנקוט צעדים לתיקון המצב אם הוא/היא סבורים כי נפגעו על ידי צד שלישי. לאחר מילוי חובה זו, אנו עשויים להפעיל מחדש את חשבון הלקוח, אם נמצא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ראיות מספקות לטובת הלקוח.

חשבונות סגורים עקב הפרות חוזרות לא יופעלו מחדש.

דיווח על הפרות

אם אתה צריך לדווח על הפרה של הסכם AUP זה או מאמין שאתה או המערכת שלך היו נושא להתקפה שמקורה במערכת שלנו, אנא צור איתנו קשר מיד. הצוות שלנו יחקור את המצב במלואו ויספק לך עזרה מקצועית.

פרטי קשר לשירות לקוחות לתלונות

לקוחות יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות אחת מאפשרויות הקשר המפורטות להלן:

טלפון:  03-6249889(+972) 

כרטיס פנייה בפורטל המנויים: https://members.servers24.co.il

וואטסאפ:0505821156(+972) 

צ'אט תמיכה: https://direct.lc.chat/13317090/

מדיניות למפיצי אחסון

אם אתה משתמש בשרת הייעודי שלך למטרות אחסון מפיצים, אתה אחראי להתנהגות לקוחותיך ובהסכמתך ל-AUP זה, אתה מסכים כי לקוחותיך יעמדו ב-AUP. מפיצי אחסון צריכים ליידע את לקוחותיהם הפוטנציאליים על ה-AUP ועל ההשלכות של הפרה.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות AUP זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. אנו מעודדים את המשתמשים שלנו לעיין מעת לעת במדיניות שימוש קביל זו ובתנאי השירות לשרתים ייעודיים.

תאריך שינוי: 17 ביוני, 2023

×