מדיניות פרטיות

הקדמה

הסכם מדיניות פרטיות זה ("ההסכם") נקבע בין חברת שרתים24 בע"מ ("החברה"), לבין כל לקוח הנרשם לשירותי החברה ("הלקוח"). בהרשמה לשירותי החברה, הלקוח מאשר את תנאי ההסכם.

1. שירותים

החברה מספקת שירותי אירוח אתרים עבור פלטפורמת וורדפרס, הכוללים:

 • התקנה והגדרת אתרי וורדפרס
 • תחזוקה ועדכונים שוטפים
 • תמיכה טכנית
 • גיבוי ושחזור נתונים

2. תקופת השירות

השירות מסופק לתקופה של חודש, שנה, שנתיים או שלוש שנים, לפי בחירת הלקוח בעת ההרשמה. השירות יתחדש באופן אוטומטי לתקופה נוספת זהה, אלא אם הלקוח מבטל את השירות באמצעות הודעה בכתב לפחות 30 ימים מראש לפני תום התקופה הנוכחית.

3. תשלומים

הלקוח ישלם לחברה דמי שירות בהתאם לתקופת השירות הנבחרת כפי שמפורט באתר החברה. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שהוסכם עליו מראש.

4. זמינות השירות

החברה מתחייבת לספק שירות זמין בהתאם להסכם רמת השירות (SLA) המפורסם באתר החברה. החברה לא תישא באחריות להשבתות הנובעות מגורמים שאינם בשליטתה, כגון תקיפות סייבר, כוח עליון וכדומה.

5. תמיכה טכנית

החברה תספק תמיכה טכנית ללקוחותיה דרך דוא"ל או מערכת הפניות באתר החברה. זמני התגובה יפורטו באתר.

6. פרטיות וסודיות

החברה מתחייבת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של הלקוח בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר החברה.

7. הגבלת אחריות

החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים, עקיפים, אקראיים או תוצאתיים הנובעים מהשימוש בשירותים, למעט אם נגרמו ברשלנות חמורה או בזדון.

8. ביטול והפסקת השירות

הלקוח רשאי לבטל את השירות בכל עת באמצעות הודעה בכתב לפחות 30 ימים מראש. החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח בכל עת במקרה של הפרת תנאי ההסכם על ידי הלקוח.

9. שונות

ההסכם מייצג את ההסכמה המלאה בין הצדדים ומחליף כל הסכמה קודמת. כל שינוי או תוספת להסכם יבוצעו בכתב וייחתמו על ידי החברה.

10. הדין החל

ההסכם יתנהל בהתאם לדיני מדינת ישראל. כל סכסוך שיתעורר בין הצדדים ייושב בבוררות על פי כללי לשכת המסחר הבינלאומית בישראל.

בהרשמה לשירותי החברה, הלקוח מאשר את קבלת תנאי ההסכם והתחייבותו לפעול לפיהם.


הצהרת זכויות יוצרים

כל התכנים, התמונות, העיצובים והמידע המופיעים באתר זה הם רכושה הבלעדי של שרתים24 בע"מ ("החברה") ומוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים הללו ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחברה. כל הפרה של זכויות היוצרים תטופל בהתאם לחוקי זכויות היוצרים התקפים.

הלוגואים המופיעים באתר הם רכושם הבלעדי של בעליהם החוקיים ומשמשים באתר באישורם. אין להשתמש בלוגואים אלו ללא אישור מפורש מהבעלים.


הצהרת פרטיות

עודכן לאחרונה: 16 באוקטובר, 2023

הצהרת פרטיות זו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפת המידע שלך כאשר אתה משתמש בשירות ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך.

אנו משתמשים במידע האישי שלך כדי לספק ולשפר את השירות. בשימוש בשירות, אתה מסכים לאיסוף ושימוש במידע בהתאם להצהרת פרטיות זו.

פירוש והגדרות

פירוש המילים שבהן האות הראשונית היא אות גדולה יש להן משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. ההגדרות הבאות יהיו באותה משמעות בין אם הן מופיעות בלשון יחיד או ברבים.

הגדרות למטרות הצהרת פרטיות זו:

 • חשבון משמעו חשבון ייחודי שנוצר עבורך כדי לגשת לשירות שלנו או לחלקים מהשירות שלנו.
 • שותף משמעו ישות השולטת ב-, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם צד, כאשר "שליטה" משמעה בעלות של 50% או יותר מהמניות, הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע על בחירת דירקטורים או רשות ניהולית אחרת.
 • עסק לצורך CCPA/CPRA, מתייחס לחברה כישות המשפטית שאוספת את המידע האישי של הצרכנים ומחליטה על מטרות ועיבוד המידע האישי של הצרכנים, או בשם אשר מידע כזה נאסף וביחד עם אחרים מחליטה על מטרות ועיבוד המידע האישי של הצרכנים, שעושה עסקים במדינת קליפורניה.
 • CCPA ו/או CPRA מתייחס לחוק הפרטיות של צרכנים בקליפורניה (California Consumer Privacy Act) כפי שתוקן על ידי חוק זכויות הפרטיות בקליפורניה של 2020 (California Privacy Rights Act of 2020).
 • חברה (מתייחסת ל-"החברה", "אנו", "לנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת ל-Servers24 Ltd, רחוב שחם 3, בניין Y, קומה 3, פתח תקווה, ישראל.
 • למטרות GDPR, החברה היא בקר הנתונים.
 • צרכן לצורך CCPA/CPRA, מתייחס לאדם טבעי שהוא תושב קליפורניה. תושב, כפי שמוגדר בחוק, כולל (1) כל יחיד שנמצא בארה"ב למטרה אחרת מאשר זמנית או חולפת, ו-(2) כל יחיד שמקום מגוריו בארה"ב שנמצא מחוץ לארה"ב למטרה זמנית או חולפת.
 • קובצי Cookie הם קבצים קטנים המונחים על המחשב שלך, המכשיר הנייד או כל מכשיר אחר על ידי אתר אינטרנט, המכילים את פרטי היסטוריית הגלישה שלך באתר זה בין שימושים רבים.
 • מדינה מתייחסת לישראל.
 • בקר נתונים לצורך GDPR (תקנה כללית להגנת נתונים), מתייחס לחברה כאדם המשפטי אשר לבדו או ביחד עם אחרים קובע את מטרות ואמצעי עיבוד המידע האישי.
 • מכשיר מתייחס לכל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.
 • Do Not Track (DNT) הוא מושג שקודם על ידי רשויות רגולציה בארה"ב, במיוחד הוועדה הפדרלית למסחר של ארה"ב (FTC), לתעשיית האינטרנט לפתח וליישם מנגנון המאפשר למשתמשי אינטרנט לשלוט במעקב אחרי פעילויותיהם המקוונות באתרים.
 • Facebook Fan Page הוא פרופיל ציבורי בשם Servers24 שנוצר במיוחד על ידי החברה ברשת החברתית פייסבוק, הנגיש מכתובת https://facebook.com/servers24.
 • GDPR מתייחס לתקנה הכללית להגנת נתונים של האיחוד האירופי.
 • מידע אישי הוא כל מידע המתייחס לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי.
 • למטרות GDPR, מידע אישי משמעותו כל מידע המתייחס אליך כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או לאחד או יותר מהגורמים הספציפיים לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, המנטלית, הכלכלית, התרבותית או החברתית.
 • למטרות CCPA/CPRA, מידע אישי משמעותו כל מידע שמזהה, מתייחס, מתאר או ניתן לשיוך, או יכול להיות מקושר, במישרין או בעקיפין, אליך.
 • שירות מתייחס לאתר האינטרנט.
 • ספק שירות מתייחס לכל אדם טבעי או משפטי המעבד את הנתונים בשם החברה. זה מתייחס לחברות צד שלישי או יחידים שהחברה מעסיקה כדי להקל על השירות, לספק את השירות בשם החברה, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לחברה בניתוח השימוש בשירות. לצורך GDPR, ספקי שירות נחשבים כמעבדי נתונים.
 • נתוני שימוש מתייחסים לנתונים שנאספים באופן אוטומטי, שנוצרים על ידי השימוש בשירות או מתשתית השירות עצמה (לדוגמה, משך ביקור בעמוד).
 • אתר אינטרנט מתייחס ל-servers24, מותג של Servers24 Ltd, הנגיש מכתובת https://www.servers24.co.il.
 • אתה מתייחס לאדם הניגש או משתמש בשירות, או לחברה, או לישות משפטית אחרת מטעמה אדם זה ניגש או משתמש בשירות, לפי המקרה.
 • תחת GDPR, אתה יכול להיקרא כ"נושא הנתונים" או "משתמש" מכיוון שאתה האדם המשתמש בשירות.

איסוף ושימוש במידע האישי שלך

סוגי מידע שנאספים מידע אישי בזמן השימוש בשירות שלנו, אנו עשויים לבקש ממך לספק לנו מידע אישי מסוים שניתן להשתמש בו כדי ליצור איתך קשר או לזהות אותך. מידע אישי מזוהה עשוי לכלול, אך אינו מוגבל ל:

 • כתובת דוא"ל
 • שם פרטי ושם משפחה
 • מספר טלפון
 • כתובת, מדינה, מחוז, מיקוד/מיקוד, עיר
 • פרטי חשבון בנק לצורך תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים בתוך השירות
 • נתוני שימוש

כאשר אתה משלם עבור מוצר ו/או שירות באמצעות העברה בנקאית, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע כדי להקל על העסקה הזו ולאמת את זהותך. מידע כזה עשוי לכלול, ללא הגבלה:

 • תאריך לידה
 • דרכון או תעודת זהות לאומית
 • דוח חשבון בנק
 • מידע נוסף המקשר אותך לכתובת

נתוני שימוש נתוני שימוש נאספים באופן אוטומטי בזמן השימוש בשירות.

נתוני שימוש עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המכשיר שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, העמודים של השירות שלנו שאתה מבקר בהם, זמן ותאריך הביקור שלך, הזמן המושקע בעמודים אלו, מזהי מכשירים ייחודיים ונתוני אבחון אחרים.

כאשר אתה ניגש לשירות על ידי או דרך מכשיר נייד, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כולל, אך לא מוגבל, לסוג המכשיר הנייד שבו אתה משתמש, מזהה ייחודי של המכשיר הנייד שלך, כתובת ה-IP של המכשיר הנייד שלך, מערכת ההפעלה הניידת שלך, סוג דפדפן האינטרנט הנייד שבו אתה משתמש, מזהים ייחודיים של מכשירים ונתוני אבחון אחרים.

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות על ידי או דרך מכשיר נייד.

טכנולוגיות מעקב וקובצי Cookie אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות מעקב דומות כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות שלנו ולאחסן מידע מסוים. טכנולוגיות המעקב בשימוש הן משואות, תגים וסקריפטים לאיסוף ומעקב אחר מידע ולשיפור וניתוח השירות שלנו. הטכנולוגיות שאנו משתמשים בהן עשויות לכלול:

 • Cookies או Browser Cookies. Cookie הוא קובץ קטן המונח על המכשיר שלך. אתה יכול להורות לדפדפן שלך לסרב לכל קובצי ה-Cookie או לציין מתי נשלח קובץ Cookie. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים מהשירות שלנו. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לקובצי Cookie, השירות שלנו עשוי להשתמש בקובצי Cookie.
 • משואות אינטרנט. חלקים מסוימים של השירות שלנו והודעות הדוא"ל שלנו עשויים להכיל קבצים אלקטרוניים קטנים המכונים משואות אינטרנט (המכונים גם gifs ברורים, תגים פיקסלים ו-gifs חד פיקסליים) המאפשרים לחברה, למשל, לספור משתמשים שביקרו בדפים אלו או פתחו דוא"ל ולסטטיסטיקות קשורות אחרות של אתר אינטרנט (לדוגמה, רישום הפופולריות של קטע מסוים ואימות שלמות המערכת והשרת).

קובצי Cookie יכולים להיות "קבועים" או "זמניים". קובצי Cookie קבועים נשארים במחשב האישי שלך או במכשיר הנייד שלך כאשר אתה עובר למצב לא מקוון, בעוד שקובצי Cookie זמניים נמחקים ברגע שאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. ניתן ללמוד עוד על קובצי Cookie במאמר באתר TermsFeed.

אנו משתמשים בקובצי Cookie זמניים וקבועים למטרות המפורטות להלן:

 • קובצי Cookie הכרחיים/חובה
  • סוג: קובצי Cookie זמניים
  • מנוהל על ידי: אותנו
  • מטרה: קובצי Cookie אלה הם הכרחיים כדי לספק לך שירותים זמינים דרך אתר האינטרנט ולאפשר לך להשתמש בכמה מהתכונות שלו. הם עוזרים לאמת משתמשים ולמנוע שימוש הונאתי בחשבונות משתמשים. ללא קובצי Cookie אלה, השירותים שביקשת לא יכולים להינתן, ואנו משתמשים בקובצי Cookie אלה רק כדי לספק לך שירותים אלו.
 • קובצי Cookie לקבלת הודעות/מדיניות קובצי Cookie
  • סוג: קובצי Cookie קבועים
  • מנוהל על ידי: אותנו
  • מטרה: קובצי Cookie אלה מזהים אם משתמשים קיבלו את השימוש בקובצי Cookie באתר.
 • קובצי Cookie של פונקציונליות
  • סוג: קובצי Cookie קבועים
  • מנוהל על ידי: אותנו
  • מטרה: קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזכור בחירות שאתה עושה כאשר אתה משתמש באתר, כגון זכירת פרטי ההתחברות שלך או העדפת השפה שלך. המטרה של קובצי Cookie אלה היא לספק לך חוויה אישית יותר ולהימנע מהצורך להכניס מחדש את ההעדפות שלך בכל פעם שאתה משתמש באתר.
 • קובצי Cookie למעקב וביצועים
  • סוג: קובצי Cookie קבועים
  • מנוהל על ידי: צדדים שלישיים
  • מטרה: קובצי Cookie אלה משמשים למעקב אחר מידע על התנועה באתר וכיצד משתמשים משתמשים באתר. המידע שנאסף דרך קובצי Cookie אלה עשוי לזהותך ישירות או בעקיפין כמבקר יחיד. הסיבה לכך היא שהמידע שנאסף מקושר בדרך כלל למזהה פסבדונימי הקשור למכשיר שבו אתה משתמש כדי לגשת לאתר. אנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie אלה כדי לבדוק דפים חדשים, תכונות או פונקציונליות חדשה של האתר כדי לראות כיצד המשתמשים שלנו מגיבים אליהם.

למידע נוסף על קובצי Cookie שאנו משתמשים והבחירות שלך לגבי קובצי Cookie, אנא בקר במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו או בסעיף קובצי ה-Cookie של הצהרת פרטיות זו.

שימוש במידע האישי שלך החברה עשויה להשתמש במידע האישי למטרות הבאות:

 • לספק ולתחזק את השירות שלנו, כולל לנטר את השימוש בשירות שלנו.
 • לנהל את חשבונך: לנהל את הרישום שלך כמשתמש בשירות. המידע האישי שאתה מספק יכול לתת לך גישה לפונקציות שונות של השירות הזמינות לך כמשתמש רשום.
 • לביצוע חוזה: פיתוח, עמידה וביצוע החוזה לרכישת המוצרים, הפריטים או השירותים שרכשת או כל חוזה אחר איתנו דרך השירות.
 • ליצור איתך קשר: ליצור איתך קשר באמצעות דוא"ל, שיחות טלפון, הודעות SMS או צורות אחרות של תקשורת אלקטרונית, כגון התראות דחיפה של יישום נייד לגבי עדכונים או תקשורת אינפורמטיבית הקשורה לפונקציות, מוצרים או שירותים חוזיים, כולל עדכוני אבטחה, כאשר יש צורך או סביר לביצועם.
 • **לספק לך חדשות, הצעות מיוחדות ומידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים אחרים שאנו מציעים שהם דומים לאלו שכבר רכשת או ביקשת לגביהם, אלא אם בחרת לא לקבל מידע כזה.
 • לנהל את בקשותיך: לטפל ולנהל את בקשותיך אלינו.
 • לספק לך פרסום ממוקד: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לפתח ולהציג תוכן ופרסום (ולעבוד עם ספקי צד שלישי שעושים זאת) מותאמים לתחומי העניין שלך ו/או למיקום שלך ולמדוד את האפקטיביות שלו.
 • למטרות עסקיות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי להעריך או לבצע מיזוג, דיבידנד, ארגון מחדש, פירוק או מכירה או העברה אחרת של חלק מהנכסים שלנו או כולם, בין אם כעסק פעיל ובין אם כחלק מפשיטת רגל, פירוק או תהליך דומה, שבו מידע אישי שנמצא ברשותנו על משתמשי השירות שלנו נמנה עם הנכסים המועברים.
 • למטרות אחרות: אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות השיווק שלנו והערכת ושיפור השירות שלנו, מוצרים, שירותים, שיווק והחוויה שלך.

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך במצבים הבאים:

 • עם ספקי שירות: אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם ספקי שירות כדי לנטר ולנתח את השימוש בשירות שלנו, לפרסם באתרי צד שלישי אליך לאחר שביקרת בשירות שלנו, לצורך עיבוד תשלומים וליצור איתך קשר.
 • למטרות עסקיות: אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע האישי שלך בקשר, או במהלך משא ומתן, על כל מיזוג, מכירת נכסי החברה, מימון או רכישה של כל או חלק מהעסק שלנו לחברה אחרת.
 • עם שותפים: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם השותפים שלנו, ובמקרה כזה נדרוש מהשותפים האלו לכבד את הצהרת פרטיות זו. שותפים כוללים את חברת האם שלנו וכל חברות בת אחרות, שותפי מיזוג משותפים או חברות אחרות שנמצאות בשליטה משותפת איתנו.
 • עם שותפי עסק: אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם שותפי העסק שלנו כדי להציע לך מוצרים, שירותים או מבצעים מסוימים.
 • עם משתמשים אחרים: כאשר אתה משתף מידע אישי או מתקשר בדרך אחרת באזורים הציבוריים עם משתמשים אחרים, מידע כזה עשוי להיראות על ידי כל המשתמשים ועשוי להיות מופץ ציבורית מחוץ.
 • עם הסכמתך: אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לכל מטרה אחרת בהסכמתך.

שמירת המידע האישי שלך החברה תשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד יש צורך למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך ככל שיידרש כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו (לדוגמה, אם אנו נדרשים לשמור את הנתונים שלך כדי לעמוד בחוקים החלים), לפתור מחלוקות ולאכוף את ההסכמים והמדיניות שלנו.

החברה תשמור גם נתוני שימוש למטרות ניתוח פנימיות. נתוני שימוש נשמרים בדרך כלל לתקופה קצרה יותר, אלא אם נתונים אלו משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או אם אנו מחויבים חוקית לשמור נתונים אלו לתקופות זמן ארוכות יותר.

העברת המידע האישי שלך המידע שלך, כולל מידע אישי, מעובד במשרדי ההפעלה של החברה ובכל מקום אחר שבו נמצאים הצדדים המעורבים בעיבוד. משמעות הדבר היא שמידע זה עשוי להיות מועבר — ומתוחזק — על מחשבים הנמצאים מחוץ למדינה, המחוז, המדינה או תחום שיפוט ממשלתי אחר שלך שבו חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה שבתחום השיפוט שלך.

הסכמתך להצהרת פרטיות זו ואחריה הגשת המידע כזה מייצגת את הסכמתך להעברה זו.

החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים הנדרשים כדי להבטיח שהנתונים שלך מטופלים בצורה מאובטחת ובהתאם להצהרת פרטיות זו ולא תבוצע העברת המידע האישי שלך לארגון או למדינה אלא אם קיימות בקרות מתאימות במקום כולל אבטחת הנתונים שלך ומידע אישי אחר.

מחק את המידע האישי שלך יש לך את הזכות למחוק או לבקש שנעזור במחיקת המידע האישי שסיפקת לנו.

השירות שלנו עשוי לתת לך את היכולת למחוק מידע מסוים אודותיך מתוך השירות.

אתה יכול לעדכן, לשנות או למחוק את המידע שלך בכל עת על ידי התחברות לחשבונך, אם יש לך אחד, וביקור בסעיף הגדרות החשבון המאפשר לך לנהל את המידע האישי שלך. אתה יכול גם ליצור איתנו קשר כדי לבקש גישה, תיקון או מחיקה של כל מידע אישי שסיפקת לנו.

אנא שים לב, עם זאת, שאנו עשויים להידרש לשמור מידע מסוים כאשר יש לנו חובה חוקית או בסיס חוקי לעשות זאת.

גילוי המידע האישי שלך

 • עסקאות עסקיות: אם החברה מעורבת במיזוג, רכישה או מכירת נכסים, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר. אנו נספק הודעה לפני שהמידע האישי שלך יועבר ויהיה כפוף להצהרת פרטיות שונה.
 • אכיפת החוק: בנסיבות מסוימות, החברה עשויה להידרש לחשוף את המידע האישי שלך אם נדרש לעשות זאת על פי חוק או בתגובה לבקשות תקפות מרשויות ציבוריות (למשל, בית משפט או סוכנות ממשלתית).
 • דרישות משפטיות אחרות: החברה עשויה לחשוף את המידע האישי שלך בתום לב שהפעולה כזו נחוצה כדי:
  • לעמוד בהתחייבות חוקית
  • להגן ולהגן על הזכויות או הרכוש של החברה
  • למנוע או לחקור עוולות אפשריות בקשר לשירות
  • להגן על הבטיחות האישית של משתמשי השירות או הציבור
  • להגן מפני אחריות משפטית

אבטחת המידע האישי שלך אבטחת המידע האישי שלך חשובה לנו, אך זכור ששום שיטה של העברה דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרונית היא 100% מאובטחת. בזמן שאנו משתדלים להשתמש באמצעים מקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על המידע האישי שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת.

מידע מפורט על עיבוד המידע האישי שלך הספקים שאנו משתמשים בהם עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך. ספקי צד שלישי אלו אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.

אנליטיקה אנו עשויים להשתמש בספקי שירות צד שלישי כדי לנטר ולנתח את השימוש בשירות שלנו.

 • Google Analytics: Google Analytics הוא שירות ניתוח אתרים שמציעה Google שעוקב אחר תעבורת האתר ומדווח עליה. Google משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירות שלנו ולנטר אותו. נתונים אלו משותפים עם שירותי Google אחרים. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו כדי להקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה. אתה יכול לבטל את השימוש שלך בשירות שיהיה זמין ל-Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics. התוסף מונע מ-JavaScript של Google Analytics (ga.js, analytics.js ו-dc.js) לשתף מידע עם Google Analytics על פעילות הביקורים. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף מדיניות הפרטיות של Google: https://policies.google.com/privacy
 • Clicky: Clicky הוא שירות ניתוח אתרים. קרא את מדיניות הפרטיות של Clicky כאן: https://clicky.com/terms

שיווק בדוא"ל אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי ליצור איתך קשר עם ניוזלטרים, חומרים שיווקיים או פרסומיים ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אתה יכול לבטל את קבלת כל או כל התקשורת מאתנו על ידי ביצוע קישור ביטול הרישום או ההוראות הנמסרות בכל דוא"ל שאנו שולחים או על ידי יצירת קשר איתנו. אנו עשויים להשתמש בספקי שירות שיווק בדוא"ל כדי לנהל ולשלוח אליך דוא"ל.

 • Mailchimp: Mailchimp הוא שירות שליחת שיווק בדוא"ל המסופק על ידי The Rocket Science Group LLC. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Mailchimp, בקר במדיניות הפרטיות שלהם: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Constant Contact: Constant Contact הוא שירות שליחת שיווק בדוא"ל המסופק על ידי Constant Contact, Inc. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Constant Contact, בקר במדיניות הפרטיות שלהם: https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center

תשלומים אנו עשויים לספק מוצרים ו/או שירותים בתשלום בתוך השירות. במקרה כזה, אנו עשויים להשתמש בשירותי צד שלישי לעיבוד תשלומים (למשל, מעבדי תשלומים). אנו לא נשמור או נאסוף את פרטי כרטיס התשלום שלך. מידע זה מסופק ישירות למעבדי התשלומים שלנו של צד שלישי שהשימוש במידע האישי שלך כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. מעבדי תשלומים אלה פועלים לפי הסטנדרטים שנקבעו על ידי PCI-DSS כפי שמנוהלים על ידי מועצת התקנים לאבטחת PCI, שהיא מאמץ משותף של מותגים כמו Visa, Mastercard, American Express ו-Discover. דרישות PCI-DSS עוזרות להבטיח את הטיפול המאובטח במידע התשלום.

 • PayPal: ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • Hyp: ניתן לצפות במדיניות הפרטיות שלהם בכתובת https://hyp.co.il/privacy-policy כאשר אתה משתמש בשירות שלנו כדי לשלם מוצר ו/או שירות באמצעות העברה בנקאית, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע כדי להקל על עסקה זו ולאמת את זהותך.

Remarketing התנהגותי החברה משתמשת בשירותי רימרקטינג כדי לפרסם לך לאחר שניגשת או ביקרת בשירות שלנו. אנו וספקי צד שלישי שלנו משתמשים בקובצי Cookie וטכנולוגיות שאינן מבוססות קובצי Cookie כדי לעזור לנו לזהות את המכשיר שלך ולהבין כיצד אתה משתמש בשירות שלנו כדי שנוכל לשפר את השירות שלנו כדי לשקף את תחומי העניין שלך ולהציג לך פרסומות שסביר להניח שיעניינו אותך.

ספקי צד שלישי אלה אוספים, מאחסנים, משתמשים, מעבדים ומעבירים מידע על הפעילות שלך בשירות שלנו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ומאפשרים לנו:

 • למדוד ולנתח תנועה ופעילות גלישה בשירות שלנו
 • להציג פרסומות עבור המוצרים ו/או השירותים שלנו באתרים או באפליקציות של צד שלישי
 • למדוד ולנתח את הביצועים של מסעות הפרסום שלנו

חלק מספקי צד שלישי אלה עשויים להשתמש בטכנולוגיות שאינן מבוססות קובצי Cookie אשר לא יושפעו מהגדרות הדפדפן החוסמות קובצי Cookie. הדפדפן שלך עשוי לא לאפשר לך לחסום טכנולוגיות כאלה. אתה יכול להשתמש בכלים של צד שלישי הבאים כדי לסרב לאיסוף ושימוש במידע לצורך הצגת פרסום ממוקד:

אתה יכול לבטל את כל הפרסום המותאם אישית על ידי הפעלת תכונות פרטיות במכשיר הנייד שלך כגון Limit Ad Tracking (iOS) ו-Opt Out of Ads Personalization (Android). עיין במערכת העזרה של המכשיר הנייד שלך לקבלת מידע נוסף. אנו עשויים לשתף מידע, כגון כתובות דוא"ל מוצפנות (אם זמינות) או מזהים מקוונים אחרים שנאספו בשירות שלנו עם ספקי צד שלישי אלה. זה מאפשר לספקי צד שלישי שלנו לזהות ולהציג לך מודעות בין מכשירים ודפדפנים. כדי לקרוא עוד על הטכנולוגיות בהן משתמשים ספקי צד שלישי אלה והיכולות שלהן בין מכשירים, עיין במדיניות הפרטיות של כל ספק המפורט להלן.

ספקי צד שלישי שאנו משתמשים בהם הם:

 • Google Ads (AdWords): שירות הרימרקטינג של Google Ads (AdWords) מסופק על ידי Google Inc. אתה יכול לבטל את ההסכמה ל-Google Analytics עבור פרסום לתצוגה ולהתאים אישית את מודעות רשת התצוגה של Google על ידי ביקור בדף הגדרות המודעות של Google: http://www.google.com/settings/ads Google ממליצה גם להתקין את התוסף לביטול הסכמה של Google Analytics לדפדפן שלך – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – עבור דפדפן האינטרנט שלך. תוסף ביטול הסכמה של Google Analytics מספק למבקרים את היכולת למנוע את איסוף השימוש שלהם בנתונים ונתונים אישיים על ידי Google Analytics. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google, בקר בדף המדיניות והפרטיות של Google: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook: שירות הרימרקטינג של Facebook מסופק על ידי Facebook Inc. אתה יכול ללמוד עוד על פרסום מבוסס עניין מפייסבוק על ידי ביקור בדף זה: https://www.facebook.com/help/516147308587266 כדי לבטל את ההסכמה לפרסומות מבוססות עניין של פייסבוק, בצע את ההוראות של פייסבוק: https://www.facebook.com/help/568137493302217 פייסבוק עומדת בעקרונות העצמיים לרגולציה לפרסום התנהגותי מקוון שנקבעו על ידי Digital Advertising Alliance. אתה יכול גם לבטל את ההסכמה מפייסבוק ומחברות משתתפות אחרות דרך Digital Advertising Alliance בארה"ב http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada בקנדה http://youradchoices.ca/ או European Interactive Digital Advertising Alliance באירופה http://www.youronlinechoices.eu/, או לבטל את ההסכמה באמצעות הגדרות המכשיר הנייד שלך. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקר במדיניות הפרטיות של פייסבוק: https://www.facebook.com/privacy/explanation

שימוש, ביצועים ושונות אנו עשויים להשתמש בספקי שירות צד שלישי כדי לשמור ולשפר את השירות שלנו.

 • Invisible reCAPTCHA: אנו משתמשים בשירות captcha בלתי נראה בשם reCAPTCHA. reCAPTCHA מופעלת על ידי Google. שירות reCAPTCHA עשוי לאסוף מידע ממך ומהמכשיר שלך למטרות אבטחה. המידע שנאסף על ידי reCAPTCHA מוחזק בהתאם למדיניות הפרטיות של Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Mouseflow: Mouseflow הוא כלי להקלטת מושבים ומפת חום המראה כיצד מבקרים לוחצים, נעים, גוללים, גולשים ושמים לב לאתרים. השירות מופעל על ידי ApS. שירות Mouseflow עשוי לאסוף מידע מהמכשיר שלך. המידע שנאסף על ידי Mouseflow מוחזק בהתאם למדיניות הפרטיות שלו: https://mouseflow.com/privacy/

GDPR Privacy בסיס משפטי לעיבוד מידע אישי תחת GDPR אנו עשויים לעבד מידע אישי בתנאים הבאים:

 • הסכמה: נתת את הסכמתך לעיבוד מידע אישי למטרה אחת או יותר ספציפית.
 • ביצוע חוזה: מסירת מידע אישי נחוצה לביצוע הסכם איתך ו/או לכל התחייבויות טרום חוזיות.
 • חובות משפטיות: עיבוד מידע אישי נחוץ לצורך עמידה בהתחייבות משפטית שהחברה כפופה לה.
 • אינטרסים חיוניים: עיבוד מידע אישי נחוץ כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אדם טבעי אחר.
 • אינטרסים ציבוריים: עיבוד מידע אישי קשור למשימה המתבצעת לטובת הציבור או למימוש סמכות רשמית המוענקת לחברה.
 • אינטרסים לגיטימיים: עיבוד מידע אישי נחוץ למטרות האינטרסים הלגיטימיים שנרדפים על ידי החברה. בכל מקרה, החברה תשמח לעזור להבהיר את הבסיס המשפטי הספציפי שחל על העיבוד, ובמיוחד אם מסירת המידע האישי היא דרישה חוקית או חוזית, או דרישה נחוצה לכניסה לחוזה.

זכויותיך תחת ה-GDPR החברה מתחייבת לכבד את הסודיות של המידע האישי שלך ולהבטיח שתוכל לממש את זכויותיך. יש לך את הזכות תחת הצהרת פרטיות זו, ועל פי החוק אם אתה נמצא באיחוד האירופי, ל:

 • לבקש גישה למידע האישי שלך. הזכות לגשת, לעדכן או למחוק את המידע שיש לנו עליך. בכל פעם שניתן, אתה יכול לגשת, לעדכן או לבקש מחיקה של המידע האישי שלך ישירות בתוך קטע הגדרות החשבון שלך. אם אינך יכול לבצע פעולות אלה בעצמך, אנא צור איתנו קשר כדי לסייע לך. זה גם מאפשר לך לקבל עותק של המידע האישי שיש לנו עליך.
 • לבקש תיקון של המידע האישי שיש לנו עליך. יש לך את הזכות לקבל תיקון של כל מידע לא שלם או לא מדויק שיש לנו עליך.
 • להתנגד לעיבוד של המידע האישי שלך. זכות זו קיימת כאשר אנו מסתמכים על אינטרס לגיטימי כבסיס המשפטי לעיבוד שלנו ויש משהו במצב הספציפי שלך שגורם לך לרצות להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך על בסיס זה. יש לך גם את הזכות להתנגד למקום שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר.
 • לבקש מחיקה של המידע האישי שלך. יש לך את הזכות לבקש שנמחק או נסיר מידע אישי כאשר אין סיבה טובה להמשיך לעבד אותו.
 • לבקש את העברת המידע האישי שלך. אנו נספק לך, או לצד שלישי שבחרת, את המידע האישי שלך בצורה מובנית, הניתנת לשימוש נפוץ וקריאה על ידי מכונה. שים לב שזכות זו חלה רק על מידע אוטומטי אשר בתחילה נתת הסכמה לנו להשתמש בו או כאשר השתמשנו במידע כדי לבצע חוזה איתך.
 • למשוך את הסכמתך. יש לך את הזכות למשוך את הסכמתך לשימוש במידע האישי שלך. אם אתה מושך את הסכמתך, אנו עשויים שלא להיות מסוגלים לספק לך גישה לפונקציות מסוימות של השירות.

מימוש זכויות הגנת הנתונים שלך תחת ה-GDPR אתה עשוי לממש את זכויות הגישה, התיקון, הביטול וההתנגדות שלך על ידי יצירת קשר איתנו. שים לב שאנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנשיב לבקשות כאלה. אם תגיש בקשה, אנו ננסה כמיטב יכולתנו להגיב אליך בהקדם האפשרי. יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת נתונים על האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך. למידע נוסף, אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי (EEA), אנא צור קשר עם הרשות המקומית שלך להגנת נתונים באזור הכלכלי האירופי (EEA).

עמוד אוהדים בפייסבוק בקר הנתונים עבור עמוד האוהדים בפייסבוק החברה היא בקר הנתונים של המידע האישי שלך שנאסף בזמן השימוש בשירות. כמפעיל של עמוד האוהדים בפייסבוק https://facebook.com/servers24, החברה ומפעיל הרשת החברתית פייסבוק הם בקרי נתונים משותפים. החברה התקשרה בהסכמים עם פייסבוק המגדירים את התנאים לשימוש בעמוד האוהדים בפייסבוק, בין היתר. תנאים אלו מבוססים בעיקר על תנאי השימוש של פייסבוק: https://www.facebook.com/terms.php בקר במדיניות הפרטיות של פייסבוק https://www.facebook.com/policy.php למידע נוסף על ניהול המידע האישי על ידי פייסבוק או צור קשר עם פייסבוק באינטרנט, או בדואר: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Facebook Insights אנו משתמשים בפונקציית Facebook Insights בקשר להפעלת עמוד האוהדים בפייסבוק ועל בסיס ה-GDPR, כדי לקבל נתונים סטטיסטיים אנונימיים על המשתמשים שלנו. למטרה זו, פייסבוק מניחה קובץ Cookie על המכשיר של המשתמש המבקר בעמוד האוהדים שלנו בפייסבוק. כל קובץ Cookie מכיל קוד מזהה ייחודי ונשאר פעיל לתקופה של שנתיים, אלא אם הוא נמחק לפני סיום תקופה זו. פייסבוק מקבלת, רושמת ומעבדת את המידע המאוחסן בקובץ Cookie, במיוחד כאשר המשתמש מבקר בשירותי פייסבוק, בשירותים המסופקים על ידי חברים אחרים בעמוד האוהדים בפייסבוק ובשירותים על ידי חברות אחרות המשתמשות בשירותי פייסבוק. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של פייסבוק, בקר במדיניות הפרטיות של פייסבוק כאן: https://www.facebook.com/privacy/explanation

הודעת פרטיות CCPA/CPRA (זכויות פרטיות בקליפורניה) סעיף הודעת פרטיות זה לתושבי קליפורניה משלים את המידע הכלול בהצהרת הפרטיות שלנו והוא חל אך ורק על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המתגוררים במדינת קליפורניה.

קטגוריות של מידע אישי שנאסף אנו אוספים מידע שמזהה, מתייחס, מתאר, מתייחס ל, או יכול להיות מקושר, במישרין או בעקיפין, לצרכן או מכשיר מסוים. להלן רשימה של קטגוריות של מידע אישי שאנו עשויים לאסוף או שנאספו מתושבי קליפורניה במהלך שנים עשר (12) החודשים האחרונים. אנא שים לב שהקטגוריות והדוגמאות המוצגות להלן הן אלה שהוגדרו ב-CCPA/CPRA. משמעות הדבר היא שלא כל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נאספו בפועל על ידינו, אלא משקפות את האמונה הטובה שלנו למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות ונאסף. לדוגמה, קטגוריות מסוימות של מידע אישי ייאספו רק אם תספק מידע אישי כזה ישירות לנו.

 • קטגוריה A: מזהים.
  • דוגמאות: שם אמיתי, שם בדוי, כתובת דואר, מזהה אישי ייחודי, מזהה מקוון, כתובת פרוטוקול אינטרנט, כתובת דוא"ל, שם חשבון, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון או מזהים דומים אחרים.
  • נאסף: כן.
 • קטגוריה B: קטגוריות של מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).
  • דוגמאות: שם, חתימה, מספר ביטוח לאומי, מאפיינים פיזיים או תיאור, כתובת, מספר טלפון, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה או תעודת זהות מדינה, מספר פוליסת ביטוח, השכלה, תעסוקה, היסטוריית תעסוקה, מספר חשבון בנק, מספר כרטיס אשראי, מספר כרטיס חיוב, או כל מידע פיננסי אחר, מידע רפואי או מידע ביטוח בריאות. מידע אישי מסוים הכלול בקטגוריה זו עשוי לחפוף עם קטגוריות אחרות.
  • נאסף: כן.
 • קטגוריה C: מאפייני סיווג מוגנים לפי חוק קליפורניה או חוק פדרלי.
  • דוגמאות: גיל (40 שנה ומעלה), גזע, צבע, מוצא, אזרחות, דת או אמונה, מצב משפחתי, מצב רפואי, נכות פיזית או נפשית, מין (כולל מגדר, זהות מגדרית, ביטוי מגדרי, הריון או לידה ומצבים רפואיים קשורים), נטייה מינית, סטטוס ותיק או צבאי, מידע גנטי (כולל מידע גנטי משפחתי).
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה D: מידע מסחרי.
  • דוגמאות: רשומות והיסטוריה של מוצרים או שירותים שנרכשו או נחשבו.
  • נאסף: כן.
 • קטגוריה E: מידע ביומטרי.
  • דוגמאות: מאפיינים גנטיים, פיזיולוגיים, התנהגותיים וביולוגיים, או דפוסי פעילות המשמשים לחילוץ תבנית או מזהה אחר או מידע מזהה, כגון, טביעות אצבע, הדפסי פנים וקול, סריקות קשתית או רשתית, הקלדה, הליכה או דפוסים פיזיים אחרים, ומידע על שינה, בריאות או פעילות גופנית.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת.
  • דוגמאות: אינטראקציה עם השירות שלנו או פרסומת.
  • נאסף: כן.
 • קטגוריה G: נתוני גיאולוקציה.
  • דוגמאות: מיקום פיזי משוער.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה H: נתונים חושיים.
  • דוגמאות: מידע שמע, אלקטרוני, ויזואלי, תרמי, ריחני או דומה.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה I: מידע מקצועי או קשור לתעסוקה.
  • דוגמאות: היסטוריית עבודה נוכחית או עבר או הערכות ביצועים.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה J: מידע חינוכי שאינו ציבורי (לפי חוק זכויות פרטיות בחינוך למשפחה (20 U.S.C. סעיף 1232g, 34 C.F.R. חלק 99)).
  • דוגמאות: רישומי חינוך הקשורים ישירות לסטודנט המתוחזקים על ידי מוסד חינוכי או צד הפועל בשמו, כגון ציונים, תמלילים, רשימות כיתות, לוחות זמנים של סטודנטים, קודי זיהוי סטודנטים, מידע פיננסי של סטודנטים או רישומי משמעת של סטודנטים.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה K: מסקנות שהוסקו ממידע אישי אחר.
  • דוגמאות: פרופיל המשקף את ההעדפות, המאפיינים, הטרנדים הפסיכולוגיים, הנטיות, ההתנהגות, העמדות, האינטליגנציה, היכולות והכישורים של אדם.
  • נאסף: לא.
 • קטגוריה L: מידע אישי רגיש.
  • דוגמאות: מידע התחברות לחשבון וסיסמה, נתוני גיאולוקציה.
  • נאסף: כן.

תחת CCPA/CPRA, מידע אישי אינו כולל:

 • מידע זמין לציבור מרשומות ממשלתיות
 • מידע צרכני מנוטרל או מצטבר
 • מידע שאינו נכלל בתחום ה-CCPA/CPRA, כגון:
  • מידע בריאותי או רפואי המכוסה על ידי חוק הניידות והאחריות של ביטוח בריאות משנת 1996 (HIPAA) וחוק הסודיות של מידע רפואי בקליפורניה (CMIA) או נתוני ניסויים קליניים
  • מידע אישי המכוסה על ידי חוקי פרטיות מגזריים מסוימים, כולל חוק הדיווח על אשראי הוגן (FRCA), חוק גרם-ליץ'-ביילי (GLBA) או חוק פרטיות המידע הכספי בקליפורניה (FIPA), וחוק הגנת פרטיות הנהגים משנת 1994

מקורות מידע אישי אנו מקבלים את הקטגוריות של מידע אישי המפורטות לעיל מהקטגוריות הבאות של מקורות:

 • ישירות ממך. לדוגמה, מהטפסים שאתה ממלא בשירות שלנו, מהעדפות שאתה מביע או מספק דרך השירות שלנו, או מהרכישות שלך בשירות שלנו.
 • בעקיפין ממך. לדוגמה, מהתבוננות בפעילותך בשירות שלנו.
 • באופן אוטומטי ממך. לדוגמה, באמצעות קובצי Cookie שאנו או ספקי השירות שלנו מגדירים במכשיר שלך כשאתה מנווט בשירות שלנו.
 • מספקי שירות. לדוגמה, ספקי צד שלישי לניטור וניתוח השימוש בשירות שלנו, ספקי צד שלישי לפרסום ממוקד לך, ספקי צד שלישי לעיבוד תשלומים או ספקי צד שלישי אחרים שאנו משתמשים בהם כדי לספק לך את השירות.

שימוש במידע אישי אנו עשויים להשתמש במידע אישי שאנו אוספים למטרות "עסקיות" או "מסחריות" (כמוגדר תחת CCPA/CPRA), אשר עשויות לכלול את הדוגמאות הבאות:

 • לתפעול השירות שלנו ולספק לך את השירות שלנו.
 • לספק לך תמיכה ולענות על פניותיך, כולל חקירה וטיפול בדאגות שלך ומעקב ושיפור השירות שלנו.
 • למלא או לעמוד במטרה שלשמה סיפקת את המידע. לדוגמה, אם אתה משתף את פרטי הקשר שלך כדי לשאול שאלה על השירות שלנו, אנו נשתמש במידע האישי הזה כדי להגיב לפנייתך. אם תספק את המידע האישי שלך כדי לרכוש מוצר או שירות, אנו נשתמש במידע זה כדי לעבד את התשלום שלך ולהקל על המסירה.
 • להגיב לבקשות אכיפת חוק וכפי שנדרש על פי חוק רלוונטי, צו בית משפט או תקנות ממשלתיות.
 • כפי שתואר לך בעת איסוף המידע האישי שלך או כפי שנקבע אחרת ב-CCPA/CPRA.
 • למטרות מנהליות וביקורת פנימיות.
 • לגילוי אירועי אבטחה והגנה מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאה או בלתי חוקית, כולל, במידת הצורך, העמדה לדין של האחראים על פעילויות כאלה.
 • שימושים חד-פעמיים אחרים.

אנא שים לב שהדוגמאות הניתנות לעיל הן אילוסטרטיביות ואינן מיועדות להיות ממצות. לפרטים נוספים על האופן שבו אנו משתמשים במידע זה, אנא עיין בסעיף "שימוש במידע האישי שלך".

אם נחליט לאסוף קטגוריות נוספות של מידע אישי או להשתמש במידע האישי שנאסף למטרות שונות מהותית, שאינן קשורות או אינן תואמות, נעדכן הצהרת פרטיות זו.

גילוי מידע אישי אנו עשויים להשתמש או לחשוף ואולי השתמשנו או גילינו ב-12 (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי למטרות עסקיות או מסחריות:

 • קטגוריה A: מזהים
 • קטגוריה B: קטגוריות של מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • קטגוריה D: מידע מסחרי
 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת

אנא שים לב שהקטגוריות הרשומות לעיל הן אלה שהוגדרו ב-CCPA/CPRA. משמעות הדבר היא שלא כל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נחשפו בפועל, אלא משקפות את האמונה הטובה שלנו למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות ונחשף.

כאשר אנו חושפים מידע אישי למטרה עסקית או מסחרית, אנו נכנסים לחוזה המתאר את המטרה ודורש מהנמען לשמור את המידע האישי הזה בסוד ולא להשתמש בו לכל מטרה מלבד ביצוע החוזה.

שיתוף מידע אישי אנו עשויים לשתף, ובשנה האחרונה שיתפנו, את המידע האישי שלך שזוהה בקטגוריות לעיל עם הקטגוריות הבאות של צדדים שלישיים:

 • ספקי שירות
 • מעבדי תשלומים
 • השותפים שלנו
 • השותפים העסקיים שלנו
 • ספקי צד שלישי שאותם אתה או הסוכנים שלך מאשרים לנו לחשוף את המידע האישי שלך בקשר למוצרים או שירותים שאנו מספקים לך

מכירת מידע אישי כמוגדר ב-CCPA/CPRA, "מכירה" ו-"מכירה" פירושם מכירה, השכרה, שחרור, גילוי, הפצה, הפיכה לזמינה, העברה או תקשורת אחרת בעל פה, בכתב או באמצעים אלקטרוניים או אחרים, של מידע אישי של צרכן על ידי העסק לצד שלישי בתמורה ליתרון כלשהו. משמעות הדבר היא שאולי קיבלנו איזשהו יתרון בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לא בהכרח יתרון כספי.

איננו מוכרים מידע אישי כפי שהמונח מכירה מובן בדרך כלל. אנו מאפשרים לספקי שירות להשתמש במידע האישי שלך למטרות העסקיות המתוארות בהצהרת הפרטיות שלנו, לפעילויות כגון פרסום, שיווק וניתוח, ואלו עשויים להיחשב כמכירה תחת חוקי CCPA/CPRA.

אנו עשויים למכור ואולי מכרנו ב-12 (12) החודשים האחרונים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי:

 • קטגוריה A: מזהים
 • קטגוריה B: קטגוריות של מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • קטגוריה D: מידע מסחרי
 • קטגוריה F: אינטרנט או פעילות דומה אחרת ברשת

אנא שים לב שהקטגוריות הרשומות לעיל הן אלה שהוגדרו ב-CCPA/CPRA. משמעות הדבר היא שלא כל הדוגמאות של אותה קטגוריה של מידע אישי נחשפו בפועל, אלא משקפות את האמונה הטובה שלנו למיטב ידיעתנו שחלק מהמידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות ונחשף.

מכירת מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16 איננו אוספים במודע מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 דרך השירות שלנו, אם כי אתרים מסוימים של צד שלישי שאנו מקשרים אליהם עשויים לעשות זאת. לאתרים אלה של צד שלישי יש תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופסים החוקיים לפקח על השימוש של ילדיהם באינטרנט ולהורות לילדיהם לעולם לא לספק מידע באתרים אחרים ללא רשותם.

איננו מוכרים את המידע האישי של צרכנים שאנו באמת יודעים שהם פחות מגיל 16, אלא אם נקבל אישור חיובי (זכות ההסכמה) מהצרכן שהוא בין גיל 13 ל-16, או מהורה או אפוטרופוס של צרכן מתחת לגיל 13. צרכנים שמסכימים למכירת המידע האישי שלהם יכולים לבטל את המכירה בעתיד בכל עת. כדי לממש את הזכות לבטל את המכירה, אתה (או הנציג המורשה שלך) יכול להגיש בקשה אלינו על ידי יצירת קשר איתנו.

אם יש לך סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 (או 16) סיפק לנו מידע אישי, אנא צור איתנו קשר עם פרטים מספקים כדי שנוכל למחוק את המידע הזה.

זכויותיך תחת CCPA/CPRA חוקי ה-CCPA/CPRA מעניקים לתושבי קליפורניה זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלהם. אם אתה תושב קליפורניה, יש לך את הזכויות הבאות:

 • הזכות להודעה. יש לך את הזכות לקבל הודעה אילו קטגוריות של נתונים אישיים נאספות והמטרות שלשמן הנתונים האישיים משמשים.
 • הזכות לדעת/להגיע. תחת CCPA/CPRA, יש לך את הזכות לבקש שנגלה לך מידע על איסוף, שימוש, מכירה, גילוי למטרות עסקיות ושיתוף של המידע האישי שלך. לאחר שנקבל ונאמת את בקשתך, נחשוף לך:
  • קטגוריות המידע האישי שאספנו אודותיך
  • קטגוריות המקורות למידע האישי שאספנו אודותיך
  • מטרות העסקיות או המסחריות שלנו לאיסוף או מכירת המידע האישי הזה
  • קטגוריות הצדדים השלישיים איתם אנו משתפים את המידע האישי הזה
  • חלקי המידע האישיים הספציפיים שאספנו אודותיך

אם מכרנו את המידע האישי שלך או גילינו את המידע האישי שלך למטרה עסקית, נחשוף לך:

 • קטגוריות המידע האישי שנמכרו

 • קטגוריות המידע האישי שנחשפו

 • הזכות לומר לא למכירה או שיתוף של מידע אישי (opt-out). יש לך את הזכות להורות לנו לא למכור את המידע האישי שלך. כדי להגיש בקשה ל-opt-out, אנא עיין בסעיף "אל תמכור את המידע האישי שלי" או צור איתנו קשר.

 • הזכות לתקן מידע אישי. יש לך את הזכות לתקן או לתקן כל מידע אישי לא מדויק אודותיך שאספנו. לאחר שנקבל ונאמת את בקשתך, נשתמש במאמצים מסחריים סבירים לתקן (ולכוון את ספקי השירות שלנו לתקן) את המידע האישי שלך, אלא אם תחול חריגה.

 • הזכות להגביל את השימוש והגילוי של מידע אישי רגיש. יש לך את הזכות לבקש להגביל את השימוש או הגילוי של מידע אישי רגיש מסוים שאספנו אודותיך, אלא אם תחול חריגה. כדי להגיש בקשה, אנא עיין בסעיף "הגבלת השימוש או הגילוי של המידע האישי הרגיש שלי" או צור איתנו קשר.

 • הזכות למחוק מידע אישי. יש לך את הזכות לבקש מחיקה של המידע האישי שלך בנסיבות מסוימות, בכפוף לחריגות מסוימות. לאחר שנקבל ונאמת את בקשתך, נמחק (ונכוון את ספקי השירות שלנו למחוק) את המידע האישי שלך מרשומותינו, אלא אם תחול חריגה. אנו עשויים לדחות את בקשת המחיקה שלך אם שמירת המידע נחוצה עבורנו או עבור ספקי השירות שלנו כדי:

  • להשלים את העסקה שלשמה אספנו את המידע האישי, לספק סחורה או שירות שביקשת, לנקוט בפעולות צפויות באופן סביר במסגרת מערכת היחסים העסקית המתמשכת שלנו איתך, או לבצע אחרת את החוזה שלנו איתך.
  • לאתר אירועי אבטחה והגנה מפני פעילות זדונית, מטעה, הונאה או בלתי חוקית, או להעמיד לדין את האחראים לפעילויות כאלה.
  • לבנות באגים במוצרים כדי לזהות ולתקן שגיאות שפוגעות בפונקציונליות הקיימת המיועדת.
  • להפעיל חופש ביטוי, להבטיח את זכותו של צרכן אחר להפעיל את זכויות חופש הביטוי שלו, או להפעיל זכות אחרת שנקבעה בחוק.
  • לעמוד בחוק פרטיות התקשורת האלקטרונית של קליפורניה (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • לעסוק במחקר מדעי, היסטורי או סטטיסטי ציבורי או שנבדק על ידי עמיתים בהתאם לכל החוקים האחרים החלים על אתיקה ופרטיות, כאשר מחיקת המידע עשויה להפוך לבלתי אפשרית או לפגוע ברצינות בהשגת המחקר, אם סיפקת הסכמה מדעת בעבר.
  • לאפשר שימושים פנימיים בלבד שהם סבירים בהתאמה לציפיות הצרכנים בהתבסס על מערכת היחסים שלך איתנו.
  • לעמוד בהתחייבות חוקית.
  • לבצע שימושים פנימיים וחוקיים אחרים במידע זה שתואמים את ההקשר שבו סיפקת אותו.
 • הזכות לא להיות מופלה לרעה. יש לך את הזכות לא להיות מופלה לרעה על מימוש כל אחת מזכויות הצרכן שלך, כולל על ידי:

  • מניעת מוצרים או שירותים ממך
  • חיוב מחירים או תעריפים שונים עבור מוצרים או שירותים, כולל שימוש בהנחות או הטבות אחרות או הטלת עונשים
  • מתן רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים לך
  • הצעת כי תקבל מחיר או תעריף שונה עבור מוצרים או שירותים או רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים

מימוש זכויות הגנת המידע שלך תחת CCPA/CPRA אנא עיין בסעיף "אל תמכור את המידע האישי שלי" ו-"הגבלת השימוש או הגילוי של המידע האישי הרגיש שלי" למידע נוסף על האופן שבו ניתן לבטל את הסכמתך ולהגביל את השימוש במידע רגיש שנאסף. בנוסף, על מנת לממש כל אחת מזכויותיך תחת CCPA/CPRA, ואם אתה תושב קליפורניה, אתה יכול ליצור איתנו קשר:

רק אתה, או אדם רשום אצל מזכיר המדינה של קליפורניה שאתה מאשר לפעול בשמך, עשוי להגיש בקשה מאומתת הקשורה למידע האישי שלך.

הבקשה שלך אלינו חייבת:

 • לספק מידע מספק המאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה האדם שעליו אספנו מידע אישי או נציג מורשה
 • לתאר את הבקשה שלך בפירוט מספק המאפשר לנו להבין נכון, להעריך ולהגיב עליה

איננו יכולים להגיב לבקשתך או לספק לך את המידע הנדרש אם איננו יכולים:

 • לאמת את זהותך או את הסמכות שלך להגיש את הבקשה
 • ולאשר שהמידע האישי מתייחס אליך

נחשוף ונספק את המידע הנדרש ללא תשלום תוך 45 ימים מקבלת בקשתך המאומתת. ניתן להאריך את תקופת הזמן למתן המידע הנדרש פעם אחת ב-45 ימים נוספים כאשר הדבר נחוץ באופן סביר ותינתן הודעה מראש.

כל גילויים שאנו מספקים יכסו רק את תקופת 12 החודשים הקודמת לקבלת הבקשה המאומתת.

לבקשות לניידות נתונים, נבחר פורמט לספק את המידע האישי שלך שניתן להשתמש בו בקלות ויאפשר לך לשדר את המידע מיישות אחת לאחרת ללא הפרעה.

מכירת מידע אישי

כפי שמוגדר בחוקי ה-CCPA/CPRA, "למכור" ו"מכירה" משמעותם מכירה, השכרה, פרסום, גילוי, הפצה, הנגשה, העברה או תקשורת אחרת של מידע אישי של צרכן לעסק צד שלישי בתמורה לערך משמעותי. משמעות הדבר היא שאנו עשויים לקבל תמורה כלשהי בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לאו דווקא תמורה כספית.

אנו לא מוכרים מידע אישי כפי שהמונח "מכירה" מובן בדרך כלל. אנו מאפשרים לספקי השירותים להשתמש במידע האישי שלכם למטרות עסקיות כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, עבור פעילויות כמו פרסום, שיווק ואנליטיקה, ופעולות אלו עשויות להיחשב כמכירה תחת חוקי ה-CCPA/CPRA.

ייתכן שמכרנו את הקטגוריות הבאות של מידע אישי במהלך 12 החודשים האחרונים:

קטגוריה A: מזהים
קטגוריה B: קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רישומי הלקוחות של קליפורניה (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
קטגוריה D: מידע מסחרי
קטגוריה F: פעילות רשת אינטרנטית או דומה
יש לציין שהקטגוריות הנ"ל הן אלו המוגדרות בחוקי ה-CCPA/CPRA. זה לא אומר שכל הדוגמאות של הקטגוריה הזו של מידע אישי אכן נמכרו, אלא משקף את אמונתנו בתום לב כי חלק מהמידע מהקטגוריה הרלוונטית עשוי להיות נמכר בתמורה לערך כלשהו.

 מידע אישי של קטינים מתחת לגיל 16

אנו לא אוספים במודע מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 16 דרך השירות שלנו, אם כי אתרים צד שלישי שאליהם אנו מקשרים עשויים לעשות זאת. אתרי צד שלישי אלו יש להם תנאי שימוש ומדיניות פרטיות משלהם ואנו ממליצים להורים ולשומרים חוקיים לפקח על השימוש באינטרנט של ילדיהם ולהדריך את ילדיהם לא לספק מידע באתרים אחרים ללא רשותם.

אנו לא מוכרים את המידע האישי של צרכנים שאנו יודעים בוודאות שהם מתחת לגיל 16, אלא אם קיבלנו אישור חיובי (הזכות לבחור להצטרף) מהצרכן שנמצא בין גילי 13 ל-16, או מההורה או השומר של צרכן מתחת לגיל 13. צרכנים שבחרו להצטרף למכירת מידע אישי יכולים לבחור להפסיק את המכירות בעתיד בכל עת. למימוש הזכות לבחור להפסיק, ניתן להגיש בקשה באמצעות יצירת קשר איתנו.

אם יש לכם סיבה להאמין שילד מתחת לגיל 13 (או 16) סיפק לנו מידע אישי, אנא צרו קשר איתנו עם פרטים מספקים שיאפשרו לנו למחוק מידע זה.

הזכויות שלכם תחת ה-CCPA/CPRA

חוקי ה-CCPA/CPRA מספקים לתושבי קליפורניה זכויות ספציפיות בנוגע למידע האישי שלהם. אם אתם תושבי קליפורניה, יש לכם את הזכויות הבאות:

הזכות להודעה. יש לכם את הזכות לקבל הודעה על אילו קטגוריות של נתונים אישיים נאספים והמטרות לשמן נתונים אלו נאספים.
הזכות לדעת/לגשת. תחת חוקי ה-CCPA/CPRA, יש לכם את הזכות לבקש שנגלה לכם מידע על האיסוף, השימוש, המכירה, הגילוי לצורכי עסקים והשיתוף של מידע אישי. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתכם, נגלה לכם:
הקטגוריות של מידע אישי שאספנו עליכם
הקטגוריות של מקורות המידע האישי שאספנו עליכם
המטרות העסקיות או המסחריות לאיסוף או מכירת המידע האישי הזה
הקטגוריות של צדדים שלישיים שאיתם אנו משתפים מידע אישי זה
החלקים הספציפיים של המידע האישי שאספנו עליכם
אם מכרנו את המידע האישי שלכם או גילינו את המידע האישי שלכם לצורכי עסקים, נגלה לכם:
הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנמכרו
הקטגוריות של קטגוריות מידע אישי שנחשפו
הזכות להגיד לא למכירה או שיתוף של נתונים אישיים (לבחור לא להצטרף). יש לכם את הזכות להורות לנו לא למכור את המידע האישי שלכם. למימוש בקשה לבחירה לא להצטרף, אנא ראו את הסעיף "אל תמכרו את המידע האישי שלי" או צרו קשר איתנו.
הזכות לתקן נתונים אישיים. יש לכם את הזכות לתקן או לתקן כל מידע אישי לא מדויק עליכם שאספנו. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתכם, נשתמש במאמץ סביר מבחינה מסחרית לתקן (ולהורות לספקי השירותים שלנו לתקן) את המידע האישי שלכם, אלא אם כן חלה חריגה.
הזכות להגביל את השימוש והגילוי של נתונים אישיים רגישים. יש לכם את הזכות לבקש להגביל את השימוש או הגילוי של מידע אישי רגיש שאספנו עליכם, אלא אם חלה חריגה. למימוש, אנא ראו את הסעיף "הגבלת השימוש או הגילוי של המידע האישי הרגיש שלי" או צרו קשר איתנו.
הזכות למחיקת נתונים אישיים. יש לכם את הזכות לבקש את מחיקת המידע האישי שלכם בנסיבות מסוימות, בכפוף לחריגות מסוימות. לאחר שנקבל ונאשר את בקשתכם, נמחק (ונורה לספקי השירותים שלנו למחוק) את המידע האישי שלכם מרישומינו, אלא אם כן חלה חריגה. אנו עשויים לסרב לבקשת המחיקה שלכם אם שמירת המידע נחוצה עבורנו או עבור ספקי השירותים שלנו ל:
לסיים את העסקה שלשמה אספנו את המידע האישי, לספק מוצר או שירות שביקשתם, לנקוט בפעולות סבירות בהקשר ליחסי העסק המתמשכים שלנו איתכם, או לבצע אחרת את החוזה שלנו איתכם.
לזהות תקריות אבטחה, להגן מפני פעילויות זדוניות, מטעות, הונאה, או לא חוקיות, או להעמיד לדין את האחראים לפעילויות אלו.
לפתור בעיות במוצרים לזיהוי ותיקון תקלות הפוגעות בפונקציונליות הקיימת המיועדת.
לממש את חופש הביטוי, להבטיח את זכותו של צרכן אחר לממש את זכויות חופש הביטוי שלו, או לממש זכות אחרת המסופקת על פי חוק.
לעמוד בחוק פרטיות התקשורת האלקטרונית של קליפורניה (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
לעסוק במחקר מדעי, היסטורי, או סטטיסטי ציבורי או בעל אישור חברי הסקירה הפנימית המוסרית (IRB), כאשר מחיקת המידע עשויה להפוך את המחקר לבלתי אפשרי או לפגוע בצורה חמורה בהישג המחקר, אם נתתם הסכמה מושכלת קודם.
לאפשר שימושים פנימיים בלבד המותאמים סבירות לציפיות הצרכן בהתבסס על יחסכם איתנו.
לעמוד בהתחייבות משפטית.
לעשות שימושים פנימיים ולגיטימיים אחרים של המידע אשר מותאמים בהקשר לאופן שבו סיפקתם אותו.
הזכות לא להיות מופלה לרעה. יש לכם את הזכות לא להיות מופלים לרעה בגין מימוש כל זכויות הצרכן שלכם, כולל על ידי:
סירוב למוצרים או שירותים
חיוב מחירים או תעריפים שונים עבור מוצרים או שירותים, כולל השימוש בהנחות או הטבות אחרות או הטלת עונשים
הצעת רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים
רמז לכך שתקבלו מחיר או תעריף שונה עבור מוצרים או שירותים או רמה או איכות שונה של מוצרים או שירותים
מימוש זכויות הגנת הנתונים שלכם תחת ה-CCPA/CPRA

אנא ראו את הסעיף "אל תמכרו את המידע האישי שלי" ואת הסעיף "הגבלת השימוש או הגילוי של המידע האישי הרגיש שלי" למידע נוסף על איך לבחור לא להשתתף ולהגביל את השימוש במידע רגיש שנאסף.

בנוסף, למימוש כל אחת מזכויותיכם תחת חוקי ה-CCPA/CPRA, ואם אתם תושבי קליפורניה, אתם יכולים ליצור קשר איתנו:

באמצעות ביקור בעמוד זה באתר שלנו: [https://www.servers24.co.il/contact-us/](https://www.servers24.co.il/contact-us/)
בטלפון: (+972)03-6249889

רק אתם, או אדם רשום במשרד מזכיר המדינה של קליפורניה שאישרתם לפעול מטעמכם, רשאים להגיש בקשה ניתנת לאימות הנוגעת למידע האישי שלכם.

הבקשה שלכם אלינו חייבת:

לספק מידע מספק שמאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתם האדם שאספנו עליו מידע אישי או נציג מוסמך
לתאר את הבקשה שלכם בפירוט מספק שמאפשר לנו להבין, להעריך ולהגיב לה כראוי
איננו יכולים להגיב לבקשה שלכם או לספק לכם את המידע הנדרש אם איננו יכולים:

לאמת את זהותכם או סמכותכם להגיש את הבקשה
ולאשר שהמידע האישי מתייחס אליכם
נגלה ונספק את המידע הנדרש ללא תשלום תוך 45 ימים מקבלת בקשה ניתנת לאימות שלכם. תקופת הזמן לספק את המידע הנדרש עשויה להתארך פעם אחת ב-45 ימים נוספים כאשר נחוץ באופן סביר ובקבלת הודעה מראש.

כל גילויים שנספק יכסה רק את התקופה של 12 החודשים הקודמים לקבלת הבקשה הניתנת לאימות.

עבור בקשות לניידות נתונים, נבחר פורמט לספק את המידע האישי שלכם שיהיה שמיש באופן קל ויאפשר לכם להעביר את המידע מגוף אחד לגוף אחר ללא מניעה.

אל תמכרו את המידע האישי שלי

כפי שמוגדר בחוקי ה-CCPA/CPRA, "למכור" ו"מכירה" משמעותם מכירה, השכרה, פרסום, גילוי, הפצה, הנגשה, העברה או תקשורת אחרת של מידע אישי של צרכן לעסק צד שלישי בתמורה לערך משמעותי. משמעות הדבר היא שאנו עשויים לקבל תמורה כלשהי בתמורה לשיתוף מידע אישי, אך לאו דווקא תמורה כספית.

אנו לא מוכרים מידע אישי כפי שהמונח "מכירה" מובן בדרך כלל. אנו מאפשרים לספקי השירותים להשתמש במידע האישי שלכם למטרות עסקיות כפי שמתואר במדיניות הפרטיות שלנו, עבור פעילויות כמו פרסום, שיווק ואנליטיקה, ופעולות אלו עשויות להיחשב כמכירה תחת חוקי ה-CCPA/CPRA.

יש לכם את הזכות לבחור לא להשתתף במכירת המידע האישי שלכם. לאחר שנקבל ונאשר בקשה ניתנת לאימות מכם, נפסיק למכור את המידע האישי שלכם. למימוש הזכות לבחור לא להשתתף, אנא צרו קשר איתנו.

ספקי השירות שאנו משתפים איתם פעולה (לדוגמה, שותפי האנליטיקה או הפרסום שלנו) עשויים להשתמש בטכנולוגיה על השירות שמכירת מידע אישי כפי שהוגדר בחוקי ה-CCPA/CPRA. אם ברצונכם לבחור לא להשתתף בשימוש במידע האישי שלכם למטרות פרסום מבוסס עניין ואלו המכירות הפוטנציאליות כפי שהוגדרו תחת חוקי ה-CCPA/CPRA, אתם יכולים לעשות זאת על ידי ביצוע ההוראות למטה.

יש לציין כי כל בחירה לא להשתתף היא ייחודית לדפדפן שאתם משתמשים בו. ייתכן שתצטרכו לבחור לא להשתתף בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.

אתר

אם ישים, לחצו על "העדפות פרטיות", "עדכן העדפות פרטיות" או "אל תמכרו את המידע האישי שלי" המפורסמים על השירות כדי לסקור את העדפות הפרטיות שלכם ולבחור לא להשתתף בקובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות שאנו עשויים להשתמש בהן. יש לציין כי תצטרכו לבחור לא להשתתף בכל דפדפן שאתם משתמשים בו כדי לגשת לשירות.

בנוסף, תוכלו לבחור לא להשתתף בקבלת פרסומות מותאמות אישית על ידי ספקי השירות שלנו על ידי ביצוע ההוראות המוצגות על השירות:

הפלטפורמה לבחירת יציאה של NAI: [http://www.networkadvertising.org/choices/](http://www.networkadvertising.org/choices/)
הפלטפורמה לבחירת יציאה של EDAA: [http://www.youronlinechoices.com/](http://www.youronlinechoices.com/)
הפלטפורמה לבחירת יציאה של DAA: [http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN](http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN)
הבחירה לא להשתתף תציב קובץ Cookie במחשב שלכם שיהיה ייחודי לדפדפן שאתם משתמשים בו כדי לבחור לא להשתתף. אם תשנו דפדפנים או תמחקו את קובצי ה-Cookie שנשמרו על ידי הדפדפן שלכם, תצטרכו לבחור לא להשתתף שוב.

מכשירים ניידים

ייתכן שהמכשיר הנייד שלכם יאפשר לכם לבחור לא להשתתף בשימוש במידע על האפליקציות שאתם משתמשים בהן כדי לספק לכם פרסומות המותאמות להתעניינויות שלכם:

"בחירה לא להשתתף בפרסומות מבוססות עניין" או "בחירה לא להשתתף בהתאמה אישית של פרסומות" במכשירי Android
"גבול מעקב פרסומות" במכשירי iOS
תוכלו גם להפסיק את איסוף מידע המיקום מהמכשיר הנייד שלכם על ידי שינוי העדפות במכשיר הנייד שלכם.

הגבלת השימוש או הגילוי של המידע האישי הרגיש שלי

אם אתם תושבי קליפורניה, יש לכם את הזכות להגביל את השימוש והגילוי של המידע האישי הרגיש שלכם לשימוש אשר נחוץ לביצוע השירותים או לספק את המוצרים הנדרשים על ידי צרכן ממוצע המבקש שירותים או מוצרים אלו.

אנו אוספים, משתמשים וחושפים מידע אישי רגיש בדרכים הנחוצות לספק את השירות. למידע נוסף על איך אנו משתמשים במידע האישי שלכם, אנא ראו את הסעיף "שימוש במידע האישי שלכם" או צרו קשר איתנו.

מדיניות "אל תעקבו" כפי שנדרש על פי חוק הגנת הפרטיות באינטרנט של קליפורניה (CalOPPA)

השירות שלנו לא מגיב לאותות "אל תעקבו".

עם זאת, אתרים צד שלישי מסוימים כן עוקבים אחר הפעילות הגלישה שלכם. אם אתם מבקרים באתרים כאלה, תוכלו להגדיר את ההעדפות שלכם בדפדפן האינטרנט שלכם כדי להודיע לאתרים שאינכם רוצים להיות במעקב. תוכלו להפעיל או להשבית DNT על ידי ביקור בעמוד ההעדפות או ההגדרות של דפדפן האינטרנט שלכם.

הזכויות לפרטיות שלכם בקליפורניה (חוק Shine the Light של קליפורניה)

על פי סעיף 1798 של הקוד האזרחי של קליפורניה (חוק Shine the Light של קליפורניה), תושבי קליפורניה עם יחסי עסקים מבוססים איתנו יכולים לבקש מידע פעם אחת בשנה על שיתוף המידע האישי שלהם עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ישיר של צדדים שלישיים.

אם ברצונכם לבקש מידע נוסף תחת חוק Shine the Light של קליפורניה, ואם אתם תושבי קליפורניה, תוכלו ליצור קשר איתנו באמצעות המידע ליצירת קשר שסופק למטה.

זכויות פרטיות של משתמשים קטינים בקליפורניה (סעיף 22581 של חוק העסקים והמקצועות של קליפורניה)

סעיף 22581 של חוק העסקים והמקצועות של קליפורניה מאפשר לתושבי קליפורניה מתחת לגיל 18 שהם משתמשים רשומים של אתרים, שירותים או אפליקציות מקוונים לבקש ולהשיג הסרה של תוכן או מידע שהם פרסמו בפומבי.

לבקשת הסרה של נתונים כאלה, ואם אתם תושבי קליפורניה, תוכלו ליצור קשר איתנו באמצעות המידע ליצירת קשר שסופק למטה, ולכלול את כתובת הדוא"ל הקשורה לחשבונכם.

שימו לב שהבקשה שלכם לא מבטיחה הסרה מלאה או מקיפה של תוכן או מידע שפורסם באינטרנט ושייתכן שהחוק לא מתיר או מחייב הסרה במצבים מסוימים.

פרטיות ילדים

השירות שלנו לא מיועד לאף אחד מתחת לגיל 13. איננו אוספים במודע מידע אישי מזהה מאף אחד מתחת לגיל 13. אם אתם הורה או שומר חוקי ואתם מודעים לכך שהילד שלכם סיפק לנו מידע אישי, אנא צרו קשר איתנו. אם נודע לנו שאספנו מידע אישי ממישהו מתחת לגיל 13 ללא אישור הורי, ננקוט צעדים למחיקת מידע זה משרתינו.

אם נצטרך להסתמך על הסכמה כבסיס חוקי לעיבוד המידע שלכם והמדינה שלכם דורשת הסכמה מהורה, ייתכן שנדרוש את הס

כמת ההורה שלכם לפני שנאסוף ונשתמש במידע זה.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים שאינם מופעלים על ידינו. אם תלחצו על קישור צד שלישי, תופנו לאתר צד שלישי זה. אנו ממליצים בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתם מבקרים בו.

אין לנו שליטה ואיננו נושאים באחריות על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהגים של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהו.

שינויים למדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת. נודיע לכם על כל שינוי על ידי פרסום מדיניות הפרטיות החדשה בעמוד זה.

נודיע לכם באמצעות דוא"ל ו/או הודעה בולטת על השירות שלנו, לפני שהשינוי ייכנס לתוקף ונעדכן את התאריך "עדכון אחרון" בראש מדיניות פרטיות זו.

אתם מתבקשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת לגבי שינויים כלשהם. שינויים במדיניות פרטיות זו נכנסים לתוקף כאשר הם מפורסמים בעמוד זה.

 

צרו קשר

אם יש לכם שאלות לגבי מדיניות פרטיות זו, תוכלו ליצור קשר איתנו:

טלפון:  03-6249889 (+972)

כרטיס בפורטל החברים: https://members.servers24.co.il 

וואטסאפ:  0505821156 (+972)

צ'אט תמיכה: https://direct.lc.chat/13317090/

 

תאריך עדכון: 16 באוקטובר, 2023

×