הסכם אחסון ריסלר

זהו הסכם בינך – לקוח שירותי האחסון ריסלר, לבין חברת שרתים24 בע"מ, חברה ישראלית שמשרדיה נמצאים ברחוב שחם 3, בניין Y, קומה 3, פתח תקווה, ישראל.

כלקוח של השירותים שלנו, עליך להיות מודע לכך שבעת ההרשמה לחשבון אצל שרתים24 בע"מ, אתה מקבל ומסכים לציית לתנאי השירות של אחסון ריסלר (מסמך זה) ולמדיניות השימוש הקביל (AUP) עבור אחסון אתרים המשויכת לשירות שלך.

כלקוח של השירותים שלנו, אתה מבין ומסכים גם כי מעבר לכוח של שרתים24 בע"מ להגביל גישה ציבורית לנתונים שאתה ממקם על השרתים שלנו ולהבטיח את אבטחת הקבצים שלך. בהקשר זה, אתה מקבל שזו אחריותך להגן על כל המידע שאתה הופך לזמין לציבור הרחב באמצעות פתרונות אחסון ריסלר שלנו ולשאת בכל האחריות לחשיפת נתונים אישיים מקוונים שעשויים להיות מנוצלים לרעה.

שירותי אחסון ריסלר

שרתים24 מעניקה ללקוח רישיון לא בלעדי ולא ניתן להעברה להציע את שירותיה ברחבי העולם. השירותים כפופים לתנאי השירות של אחסון ריסלר של שרתים24. תנאי שירות אלה הם חלק בלתי נפרד מהסכם הלקוח.

מיתוג ושיווק

שרתים24 מאשרת ללקוח למתג מחדש או לסמן בלבן את השירותים המוסכמים.

אתה לא רשאי לטעון לבעלות אינטלקטואלית או בלעדית על אף אחד מהמוצרים שלנו, מותאמים או לא מותאמים. כל המוצרים הם רכוש של שרתים24.

המוצרים שלנו ניתנים "כפי שהם" ללא כל אחריות מכל סוג (מפורשת, משתמעת וכו'). בשום מקרה לא תישא האישיות המשפטית שלנו באחריות לכל נזק (כולל, אך לא מוגבל לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים) או הפסדים הנובעים מהשימוש (או אי היכולת להשתמש) במוצרים שלנו.

זכויות שיווק – שרתים24 מעניקה גם ללקוח את הזכות לבנות אסטרטגיות שיווק משלו ולשווק את מוצריו ושירותיו בהתאם לקונספט השיווקי וההעדפות האישיות שלו. הלקוח יכול להשתמש בכל גישות השיווק ואמצעי הפופולריזציה של השירותים (פורומים, בלוגים, רשתות חברתיות, אתרים אישיים או עסקיים, מדיה מודפסת וכו'), כל עוד אלה אינם כוללים פרסומים המנוגדים לאתיקה המקובלת באינטרנט ופעילויות מקוונות מותרות, ואינם מהווים הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, או הפרה של כל חוק ו/או תנאים או הסכמים חלים המפורטים במסמך זה ובמדיניות הקשורה שלו.

פג תוקף השירות

שרתים24 רשאית להודיע ללקוח על פג תוקף השירותים בדוא"ל שסופק. במקרה ששירות לא יחודש בזמן, שרתים24 עשויה להודיע לכל תיבות הדואר התלויות בשירות זה (המאוחסנות בחשבון הלקוח), על מנת להבטיח ביצועים חלקים של אתר הלקוח/דומיין והשירותים הקשורים.

תמיכה טכנית

שרתים24 תספק תמיכה טכנית ברמה 3 ללקוח ולכל לקוחותיו באמצעות כל אחד מערוצי התמיכה הבאים: דוא"ל, מערכת כרטיסים או טלפון. הלקוחות יספקו תמיכה ברמה 1 וברמה 2 ללקוחותיהם בעצמם. במקרים מסוימים, כל רמות התמיכה מנוהלות על ידי שרתים24.

הודעות

הלקוח מסכים שכל ההודעות (למעט הודעות בנוגע להפרת הסכם זה) משרתים24 ללקוח עשויות להתפרסם באתר האינטרנט שלנו – https://www.servers24.co.il הודעות בנוגע להפרת הסכם זה יישלחו לכתובת הדוא"ל שסיפק הלקוח או יישלחו בדואר דואר מדרגה ראשונה לכתובת הדואר שסיפק הלקוח עם שרתים24. בשני המקרים, המסירה תיחשב כהתקיימה חמישה (5) ימים לאחר שליחת ההודעה. הודעות מהלקוח לשרתים24 יש לשלוח בדוא"ל לכתובת המצוינת באתר האינטרנט שלנו.

פרטיות

הלקוח מסכים לציית למדיניות הפרטיות של שרתים24 בעסקיו עם לקוחות ואחרים, ולפרסם את מדיניות הפרטיות בדף הבית של אתר הלקוח. אי ציות למדיניות הפרטיות של שרתים24 ייחשב להפרה של הסכם זה.

הגבלה / סירוב שירות

הלקוח מסכים ששרתים24, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא אחריות ללקוח, עשויה לסיים הסכם זה אם הלקוח נמצא משתמש בשירותי שרתים24 בקשר לדואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי (SPAM) או פעילויות לא מוסריות. פעילויות לא מוסריות עשויות לכלול, אך לא מוגבלות ל: פעילויות שהן בטבען משמיצות, מביכות, מזיקות, מתעללות, מאיימות, משמיצות או מטרידות צדדים שלישיים; פעילויות האסורות על פי כל חוק חל בארצות הברית ו/או בטריטוריות זרות שבהן הלקוח עוסק בעסקים; פעילויות שנועדו לעודד התנהגות בלתי חוקית של אחרים, כגון פשע שנאה, טרור ופורנוגרפיית ילדים; פעילויות שהן מעוותות, וולגריות, מגונות, פולשניות לפרטיות של צד שלישי, פוגעניות מבחינה גזעית, אתנית או אחרת; פעילויות שנועדו להתחזות לזהות של צד שלישי; ופעילויות שנועדו לפגוע בקטינים בכל דרך. אנא עיין במדיניות השימוש הקביל שלנו (AUP) למידע נוסף בנושא זה. במקרה ששרתים24 תסיים הסכם זה בשל SPAM או כל פעילות לא מוסרית המתוארת במסמך זה ו/או במדיניות השימוש הקביל שלנו, לא יינתן החזר כספי ללקוח ו/או ללקוחותיו.

הגבלת אחריות

שרתים24 לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזקים מיוחדים, תוצאתיים, מקריים או עונשיים הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא להסכם הלקוח הזה ו/או כל שירותים ומוצרים שהלקוח עשוי לבחור למכור מחדש, כולל אך לא מוגבל ל: נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן שימוש בשירות, אובדן נתונים, אובדן פרטיות, נזקים לצדדים שלישיים. סעיף הגבלת אחריות זה יחול גם אם שרתים24 קיבלה הודעה על האפשרות של כל תביעות. אחריותה של שרתים24 מוגבלת למידה המותרת על פי החוק במדינות שאינן מאפשרות את ההחרגה או הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים. בשום מקרה לא תעלה האחריות המרבית של שרתים24 על הסכום הכולל ששולם על ידי הלקוח עבור השירות או המוצר.

הודעות ללקוח

שרתים24 מסכימה ליצור קשר עם הלקוח דרך דוא"ל או מערכת כרטיסים בקשר לכל מקרה של לקוח הדורש משוב מהלקוח ושומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים לפתרון המקרה אם לא יתקבל מענה מהלקוח בתוך 48 שעות ממועד שליחת הדוא"ל/כרטיס.

שינויים

הסכם זה ומדיניותו הקשורות (תנאי השירות של אחסון ריסלר, תנאי השירות של מכירת מוצרים מחדש ומדיניות השימוש הקביל) כפופים לשינוי. שרתים24 שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו על פי הצורך ללא הודעה מוקדמת. כל השינויים יפורסמו באתר האינטרנט שלנו https://www.servers24.co.il לכן, מומלץ ללקוחות לעיין מעת לעת בתנאים וההסכמים הללו, כמו גם בהודעות החדשות שלנו, על מנת לקבל תמיד מידע מדיניות עדכני ותקף.

סיום

הלקוח רשאי לסיים הסכם זה וחשבונו בכל עת. עם זאת, אם ללקוח יש חשבונות לקוח פעילים שנרשמו דרך חנות הלקוח/חנויותיו, על הלקוח לשלוח הודעה לשרתים24 30 יום לפני מועד סיום חשבונו, בין על ידי שליחת כרטיס או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] זאת על מנת לאפשר לשרתים24 להעביר את כל חשבונות הלקוח הפעילים של הלקוח (כל לקוחות הלקוח יעברו כברירת מחדל לשרתים24) ולהבטיח שהאתרים (הדומיינים), ה-FTP, ה-DNS הפרטי ושירותי הדוא"ל של הלקוחות לא יסבלו מזמן השבתה בלתי צפוי.

הקצאה

הלקוח לא רשאי להקצות את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה לאדם או ישות אחרת ללא הסכמתה המפורשת של שרתים24, שלא תימנע בצורה בלתי סבירה. שרתים24 עשויה להקצות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה ללא הודעה מוקדמת, כל עוד השירות ממשיך לפעול כפי שמתואר בהסכם זה.

ניתוק

הוראות הסכם זה ניתנות לניתוק. אם חלק מההסכם נמצא בלתי ניתן לאכיפה, בלתי חוקי או בטל, אזי אותו חלק יתפרש בהתאם לחוק החל ככל האפשר בהתאמה לכוונה המקורית של שני הצדדים להסכם. יתר הוראות ההסכם יישארו בתוקף מלא.

שלמות

מסמך זה ומדיניותו הקשורות (תנאי השירות של אחסון ריסלר של שרתים24, תנאי השירות של מכירת מוצרים מחדש ומדיניות השימוש הקביל) מהווים את ההסכם והחוזה השלם בין הצדדים הנזכרים כאן (שרתים24 ולקוח השירותים שלנו), ומחליפים כל וכל ייצוגים, תקשורת, הבנות והסכמים קודמים ועכשוויים, בעל פה או בכתב, בין הצדדים הללו בכל הנוגע לנושא שנבדק כאן.

פרטי קשר לשירות לקוחות

לקוחות יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות אחת מאפשרויות הקשר המפורטות להלן:

טלפון:  03-6249889 (972+) 

כרטיס בפורטל החברים: https://members.servers24.co.il 

וואטסאפ: 0505821156 (972+) 

צ'אט תמיכה: https://direct.lc.chat/13317090/

שינויים

שרתים24 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מסמך זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. לכן, מומלץ ללקוחות לעיין מעת לעת בתנאים וההסכמים הללו, כמו גם בהודעות החדשות שלנו, על מנת לקבל תמיד מידע מדיניות עדכני ותקף.

תאריך שינוי: 16 ביוני, 2017

×