רמת אחריות של זמינות

בתחייבות לזמן פעילות רשת של 99%

שרתים24 בע"מ מבטיחה שהשירותים של הלקוח יהיו פעילים לפחות 99% מהזמן במהלך כל תקופה של 12 חודשים. הבטחה זו כוללת את זמן פעילות הרשת והשרת. עם זאת, איננו יכולים לשאת באחריות לבעיות upstream מחוץ לרשת שלנו ובאזורים שבהם אין לשרתים24 בע"מ השפעה ישירה, כגון כשלי ספקי backbone, חיתוכים בקו הסיבים האופטי הראשי, בעיות DNS או רשם עם שמות הדומיין של המנויים, בעיות ניתוב בין מיקום הלקוח למרכז הנתונים שלנו. הבטחת זמן הפעילות אינה חלה גם אם ההפרעה בשירות נגרמה מאירוע טבעי או לא טבעי שאינו נמצא בשליטה הישירה (או בסמכות) של שרתים24 בע"מ. החברה, שרתים24 בע"מ רשאית לסרב או לסיים באופן זמני את השירות במקרה שהלקוח לא ישלם את חיוביו במועד.

שרתים24 בע"מ מבטיחה 99% זמן פעילות רשת של שרתים24 בע"מ ו-99% זמן יציבות של השרתים. עם זאת, הבטחה זו אינה מתייחסת לבעיות הנובעות מ:

כשל בחומרת השרת

שגיאות משתמש או הפרעה מכוונת (למשל, אם לקוח מכבה את השרת שלו, שרתים24 בע"מ אינה יכולה להיות אחראית לזמן ההשבתה)

כשלי תוכנה שאינם נתמכים במפורש על ידי שרתים24 בע"מ. אם מתרחש כשל חומרה שנגרם על ידי הלקוח, שרתים24 בע"מ אינה נושאת באחריות לזמן ההשבתה שנגרם כתוצאה מכך.

הפסקות רשת או השבתה בלתי צפויה הן כל הפרעה בלתי מתוכננת או בלתי צפויה בזמינות הרשת עקב בעיות חומרה, תוכנה, קישוריות רשת או בעיות במרכז הנתונים, שבמהלכן חווים אובדן מנות של 100%.

זמן השבתה מתוכנן הוא כל הפרעה מתוכננת של השירותים לצורך שדרוגי תוכנה/חומרה של הרשת, או החלפת כל ציוד רשת על מנת לספק שירות טוב יותר ללקוחות. זמני השבתה מתוכננים מתרחשים במסגרת תקופות השבתה שהודיעו עליהן מראש, עם כמה שיותר התראות שנשלחות בדוא"ל לפחות 24 שעות מראש.

פרטי קשר לשירות לקוחות

לקוחות יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באמצעות אחת מאפשרויות הקשר המפורטות להלן:

טלפון:  03-6249889 (972+) 

כרטיס בפורטל החברים: https://members.servers24.co.il 

וואטסאפ: 0505821156 (972+) 

צ'אט תמיכה: https://direct.lc.chat/13317090/

שינויים שרתים24 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מסמך זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. לכן, מומלץ ללקוחות לעיין מעת לעת בתנאים וההסכמים הללו,  גם בהודעות החדשות שלנו, על מנת לקבל תמיד מידע מדיניות עדכני ותקף. 

תאריך שינוי: 16 ביוני, 2019

×