מדיניות שימוש קביל (AUP) עבור אחסון אתרים

מדיניות שימוש קביל (AUP) היא מערכת של כללים ותנאים שהוכנה על ידי בעל רשת, מערכת או אתר אינטרנט. כללים אלה מגדירים ומגבילים באופן מפורש את הדרכים שבהן ניתן להשתמש ברשת, מערכת או אתר אינטרנט המתאימים.

ה-AUP של שרתים24 בע"מ שואפת להבהיר את המטרות שלשמן לקוחותינו אינם יכולים להשתמש בשירותי האחסון שלנו כדי למקם נתונים רגישים ואישיים בשרתי הרשת שלנו.

מדיניות שימוש קביל (AUP) זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השירות לאחסון אתרים שלפיהם כל לקוח מסכים לציית בעת הרשמה לחשבון בחברת אחסון האתרים שלנו. כל הפרה של AUP זו תיחשב כהפרה של תנאי השירות לאחסון אתרים שלנו.

אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע האם מעשה מהווה הפרה של תנאי AUP זו ושימוש לרעה בשירותינו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להיות השופטים הבלעדיים בקביעת מספיקות הראיות המוצגות. אנו נגיב בהתאם, ו/או נפסיק מיד את מתן השירותים, אם נקבל דיווח, ו/או יהיו לנו הוכחות מספיקות, של כל התנהגות אסורה המתוארת ב-AUP זו, או כל פעילות אחרת המאיימת על ביטחון סביבת האחסון שלנו ו/או רשת שרתי האחסון שלנו.

על מנת להגן על מוניטין החברה שלנו ואחריותנו, ולהבטיח שירותי אחסון מתקדמים ואמינים לכל לקוחותינו, כמו גם פרטיות ואבטחה לכל המשתמשים, אנו – שרתים24 בע"מ – מבהירים בזאת את כללי ותנאי ה-AUP הבאים שיכנסו לתוקף עבור כל לקוח שנרשם לחשבון אחסון אתרים בחברתנו:

 

1. שימוש לרעה במערכת

כל לקוח המפר את אבטחת המערכת או הרשת שלנו חשוף לאחריות פלילית ואזרחית, כמו גם לסיום מיידי של החשבון. דוגמאות כוללות, אך אינן מוגבלות לדברים הבאים:

 • גישה לא מורשית, שימוש, בדיקה או סריקה של אבטחת המערכת שלנו, אמצעי האימות, נתונים או תעבורה.
 • התערבות בשירות לכל משתמש, מארח או רשת כולל, אך לא מוגבל ל: הפצצת דואר אלקטרוני, הצפה, ניסיונות מכוונים להעמיס את המערכת והתקפות שידור, זיוף כל כותרת חבילת TCP/IP או כל חלק ממידע הכותרת במייל או בהודעת קבוצה.
 • כל ניסיון לפגוע בשרת או בלקוח של שירותי האחסון שלנו:

שרתים24 בע"מ תגיב מיידית ונחרצות לכל ניסיון לנצל חשבון אינטרנט או מחשב, או כל ניסיון לגשת לחשבון אינטרנט או מחשב על ידי לקוח של שרתים24 בע"מ שאינו מורשה על ידי בעל החשבון/מחשב. ניסיונות אלה כוללים, אך לא מוגבלים לדברים הבאים: 'הונאת אינטרנט' (להונות אנשים אחרים לחשוף את הסיסמאות שלהם, וכו'), גניבת סיסמאות, סריקת חורי אבטחה, הפעלת פרוקסי – רשימות פרוקסי וכל סוגי סקריפטי פרוקסי (כולל, אך לא מוגבל לפרוקסי php ו-nph proxy), הכנסת כל תוכניות מחשב (וירוסים, סוסים טרויאניים, דלתות מלכודת, דלתות אחוריות, תולעים, פצצות זמן, פצצות חבילות, בוטי ביטול, וכו') המיועדות להפריע באופן שלילי, ליירט, לפגוע באופן בלתי הפיך או להשתלט על כל מערכת, נתונים או מידע אישי. לא משנה אם החשבון או המחשב המותקפים שייכים או לא לשירותי שרתים24 בע"מ. ההונאה תהיה כפופה לפעולות בהתאם לאופי ההתקפה ואלה עשויות לכלול אזהרה, השעיה או ביטול של החשבון, ו/או פעולות משפטיות אזרחיות או פליליות.

תהליכי רקע/תוכניות בשרתים: "תהליך רקע" הוא תוכנית שפועלת ברקע של מערכת ההפעלה. מה שמייחד תהליך רקע הוא שברגע שהוא מתחיל, הוא פועל בו זמנית עם תהליכי קדמה אחרים. משמעות הדבר היא שה-shell המבצע את פעולת הרקע אינו ממתין לסיום או סיום, כפי שהוא עושה עם תהליכי קדמה, אלא הוא חופשי להתחיל לבצע פעולות נוספות יחד עם הפעולה ברקע. תהליכי רקע אינם מותרים באף אחד משרתינו המשותפים, שכן הם בדרך כלל מובילים לעומס יתר של המעבד ויכולים לשמש לפעולות זדוניות ו/או בלתי חוקיות. מכיוון שמשימתנו העיקרית היא לספק שירותי אחסון אתרים באיכות הגבוהה ביותר לכל לקוחותינו, איננו יכולים להרשות הפעלת תהליכי רקע כלשהם המאיימים על ביצועי רשת השרתים שלנו. שירותי אחסון האתרים שלנו, מערכת האחסון ושירותי האחסון אינם מאפשרים למספר רב של משתמשים להשתמש בזיכרון המערכת ובזמן עיבוד השרתים שלנו בו זמנית.

שימוש יתר במשאבי המערכת: כדי להבטיח ביצועים גבוהים יותר של השרת ואיכות שירות האחסון כל תוכניות האחסון נתונות למגבלות משאבים מסוימות בנוגע, אך לא מוגבלות, לשימוש במעבד השרת, שימוש בזיכרון, שטח דיסק ותעבורה. אם חשבון אחסון עובר את כמות המשאבים המותרת, בעל החשבון יקבל הודעה מיידית לנקוט צעדים להפחתת השימוש. אם פעולה כזו לא תינקט מיידית על ידי הבעלים (הבעלים יכול לבקש את תמיכתנו במקרה שהבעיה לא מזוהה), החשבון יושעה. (אם מזוהה שימוש יתר במעבד, יומלץ לבעל החשבון לבצע הזמנה לשדרוג שימוש במעבד או לשדרג לתוכנית המאפשרת שימוש גבוה יותר במעבד. אם חשבון אחסון כלשהו נמצא כגורם להידרדרות בביצועי השרת ו/או הרשת שלנו, ללא קשר לסיבה, החשבון יהיה כפוף להשעיה או להסרה מיידית, בהתאם למצב. שרתים24 בע"מ תהיה השופטת הבלעדית בקביעת האם חשבון מסוים משתמש יתר על המידה במשאבי השרת ו/או גורם להידרדרות השרת.

2. דואר זבל ופרסום באמצעות דואר זבל

שליחת דואר זבל אסורה. משתמשים אינם רשאים להשתמש בשירותי האחסון שלנו כדי לשדר, להפיץ או להעביר כל הודעות דואר לא רצויות בנפח גדול או מסחריות דרך האינטרנט (פעולה המכונה "דואר זבל" או "ספאם"). שליחת דואר זבל היא הפרה של כללי האתיקה ותתפרש כהפרה. שרתים24 בע"מ לא תסבול את שליחת הודעות דואר לא רצויות בנפח גדול או מסחריות דרך שירותינו, כמו גם דרך שירות אחר המאזכר, בצורה כלשהי, את שם הדומיין של הלקוח שלנו או מרמז על שימוש ברשת שלנו או בשירותי הדואר האלקטרוני שלנו לצורך שליחת הודעות לא רצויות. פרסום באמצעות דואר זבל אסור. 'פרסום באמצעות דואר זבל' מתייחס לפרקטיקה של שליחת הודעות דואר זבל לא רצויות לצורך פרסום אתר אינטרנט מסוים. אם הודעות דואר אלקטרוני כאלה מועברות דרך צד שלישי (זיוף דואר אלקטרוני) ו/או מקדמות דומיין המאוחסן בשרתים שלנו, הדבר יוביל להשעיה מיידית של החשבון אלא אם כן יסופק ראיות לגיטימיות לאי-מעורבות של בעל הדומיין בפעולה הבלתי חוקית הספציפית. "זיוף דואר אלקטרוני" היא פעילות הונאה בדואר אלקטרוני שבה כתובת הדואר האלקטרוני של השולח (צד שלישי) וחלקים אחרים מכותרת הדואר האלקטרוני משתנים כך שייראה כי הדואר האלקטרוני נשלח ממקור אחר (בעל כתובת דואר אלקטרוני/שרת). "הודעה לא רצויה" היא הודעה שנשלחה בניגוד למדיניות הפרטיות של קבוצת דיון, או שנשלחה לנמען ללא רשותו המפורשת. אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע אם הודעה כלשהי שאתה שולח היא דואר זבל או פרסום באמצעות דואר זבל. למידע שלך, שליחת דואר זבל כוללת בדרך כלל, אך לא מוגבלת לדברים הבאים:

 • שליחת הודעות לא רצויות בנפח גדול, או שליחת הודעות דואר אלקטרוני לא רצויות, המעוררות תלונות מהנמענים;
 • שליחת דואר זבל;
 • שימוש ברשימות תפוצה הכוללות אנשים שלא נתנו רשות מפורשת להשתתף בתהליך הפצה כזה;
 • פרסום מודעות מסחריות בקבוצות דיון USENET שאינן מתירות זאת;
 • פרסום מאמרים המכילים נתונים מקודדים בינאריים בקבוצות דיון שאינן בינאריות;
 • פרסום מופרז וחוזר של הודעות שאינן בנושא לקבוצות דיון;
 • פרסום מופרז וחוזר של הודעות מקושרות;
 • הטרדת דואר אלקטרוני של לקוח אינטרנט אחר או לקוחות, כולל אך לא מוגבל להעברת חומר מאיים, משמיץ או מגונה, או חומר מכל סוג שהוא שעשוי להיחשב כפוגע;
 • שליחת הודעות דואר אלקטרוני שאינן מתאימות לגיל לכל אדם מתחת לגיל 18.

3. תוכן בלתי הולם או בלתי חוקי

תוכן המתפרסם או מועבר באמצעות שירותי האחסון של שרתים24 בע"מ כולל תוכן אתר אינטרנט, תוכן דוא"ל, פרסומים בפורום/בלוג, תוכן צ'אט, וכל סוג אחר של תוכן המאוחסן בשרתים שלנו, מתפרסם באינטרנט או מועבר דרך שירותי הרשת שלנו.

משתמש בשירותים שלנו אינו רשאי לפרסם תוכן מקוון או לקשר לתוכן ש:

 • הוא משמיץ, פוגעני או מגונה, פוגע במוניטין או בפרטיות של אדם, נחשב פוגע על ידי קהילת האינטרנט, אנטי-דתי או אנטי-זכויות אדם, או מכיל כל סוג של נאום שנאה או נאום מאיים, מעודד הטרדה או פגיעה פיזית בקבוצה או אדם כלשהו, או שהוא זדוני/הונאה ויכול לגרום לתלונות/אחריות/או תגמול נגד שרתים24 בע"מ על ידי צופים נפגעים;
 • מקדם או מעודד פעילויות בלתי חוקיות (למשל סמים בלתי חוקיים, הימורים בלתי חוקיים, סחר בנשק וכו') או מפר כל חוק, תקנה, תקנה או תקנה החלים, כולל אך לא מוגבל לחוקים ולתקנות השולטים בבקרת יצוא, תחרות בלתי הוגנת, פרסום כוזב, הגנת הצרכן וכו'.
 • מייצג פורנוגרפיה – כל סוג של חומר פורנוגרפי/למבוגרים, כולל פורנוגרפיית ילדים, או פרסומות לאתרי פורנוגרפיה;
 • מייצג הפרה של זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, או זכויות קניין רוחני או קנייניות של צד שלישי, כולל תוכניות מחשב פיראטיות, תוכנות פריצה/פירוק, Warez או כל סוג של תוכנה/תוכן (כולל גם ROMs, אמולטורי ROM, קבצי מדיה – MP3, AVI, .RM, וכו', קבצי טורנט ואחרים) שהם מוגנים בזכויות יוצרים, לא הועלו בהתאם להסכם הרישיון שלהם או אינם זמינים להפצה בחופשיות.

4. זכויות יוצרים

חומר המוגן בזכויות יוצרים לא יישם בחשבונות הלקוחות ללא אישור מפורש של בעל זכויות היוצרים או אדם המורשה במפורש לתת אישור כזה על ידי בעל זכויות היוצרים. עם קבלת טענה להפרת זכויות יוצרים, או הודעה על הפרה כזו, נבצע מיד חקירה מלאה, ולאחר אישור, נסיר במהירות את החומר המפר מהשירותים. יינקטו צעדים נוספים (בהתאם לאמצעים המתקנים שלנו המפורטים להלן) במידת הצורך. לא נישא באחריות כלשהי ללקוח של השירותים על הסרת כל חומר כזה.

5. אמצעים מתקנים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להיות השופטים הבלעדיים בקביעת החומרה של כל הפרה ולנקוט אמצעים מתקנים מיידיים.

נשבית את חשבון הלקוח אם נראה צורך בכך, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סגירת חשבון הלקוח, נשלח הודעת דוא"ל ללקוח, המציינת את הסיבה לסגירה ומצטטת את הפרק בתנאים שהופרו. תינתן ללקוח הזדמנות להגיב ולנקוט צעדים לתיקון המצב אם הוא/היא מרגיש/ה שנעשה עוול על ידי צד שלישי. לאחר מילוי חובה זו, אנו עשויים להפעיל מחדש את חשבון הלקוח, אם נמצא, לפי שיקול דעתנו, ראיות מספיקות לטובת הלקוח.

חשבונות שנסגרו עקב הפרות חוזרות לא יופעלו מחדש. ניתן לבקש גיבוי; עם זאת, יינתן לנו עד 7 ימים לספק אותו.

6. דיווח על הפרות

אם ברצונך לדווח על הפרה של הסכם AUP זה או מאמין שאתה או המערכת שלך הייתם חשופים להתקפה שמקורה במערכת אחסון האתרים שלנו, אנא צור איתנו קשר מיד. הצוות המקצועי שלנו יחקור את המצב ויספק לך עזרה מלאה.

7. שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות AUP זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. אנו מעודדים את המשתמשים שלנו לעיין מעת לעת במדיניות שימוש קביל זו ובתנאי השירות לאחסון אתרים שלנו.

תאריך עדכון: 17 ביוני, 2021

×